IBN
Închide

30Publicaţii

321Descărcări

13746Vizualizări

Ianioglo Alina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Rolul politicilor publice în dezvoltarea ecosistemului antreprenorial
Ianioglo Alina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii: dificultăți și perspective
Ianioglo Alina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Aspecte privind accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii în era COVID-19
Ianioglo Alina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global trends and tourism development in peripheral areas
Ianioglo Alina1 , Rissanen Marko2
1 State University of Moldova,
2 Matary Group Oy, Helsinki
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Nr. 5(20) / 2020 / ISSN 1502-2250 / ISSNe 1502-2269
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of abuse of dominant position in the Republic of Moldova
Tasca Erica1 , Ianioglo Alina2
1 University of Bolton,
2 The American University of Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Evoluția comerțului exterior al Transnistriei
Ianioglo Alina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 24 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land productivity in agriculture in the Republic of Moldova: regional aspect
Parmacli Dumitru1 , Ianioglo Alina2
1 Comrat State University,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transferul de capital financiar al migranților reveniți în mediul de afaceri
Pahomii Irina , Ceban Alexandru , Ianioglo Alina , Tabac Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3378-0-9.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea balanței interramurale în estimarea impactului sectorului agroindustrial asupra economiei naționale
Ianioglo Alina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прямой и сопутствующий эффекта роста объемов товарной продукции: какой больше?
Пармакли Дмитрий1 , Тодорич Людмила1 , Дудогло Татьяна1 , Яниогло Алина2
1 Комратский государственный университет,
2 Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Features of Determining Indicators of Operating Activitiy in Evaluating the Economic Security of Enterprise
Ianioglo Alina
The American University of Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managing innovation and creativity in the workplace
Braga Cristina , Ianioglo Alina
The American University of Moldova
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodical approach of substantiation of potential indicators of land use efficiency in agriculture
Parmacli Dumitru1 , Ianioglo Alina2
1 Comrat State University,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Факторы экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий Республики Молдова
Яниогло Алина
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этапы обеспечения экономической безопасности на предприятии
Яниогло Алина
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-1274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Economic security of enterprise and the innovative component
Ianioglo Alina
Comrat State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(1) / 2017 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 26 February, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovation as a component of economic security of an enterprise, case of Republic of Moldova
Ianioglo Alina12 , Polajeva Tatjana12
1 Comrat State University,
2 Tallinn University of Technology
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative component of economic security of enterprises: a case of the Republic of Moldova
Ianioglo Alina1 , Polajeva Tatjana2
1 Comrat State University,
2 EuroAcademy, Tallinn
Journal of Business Economics and Management
Nr. 6(18) / 2017 / ISSN 1611-1699 / ISSNe 2029-4433
Disponibil online 5 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика определения уровня экономической безопасности предприятия
Яниогло Алина
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 31 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направления укрепления экономической безопасности предприятия
Яниогло Алина
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30