IBN
Închide
Reniţă Gheorghe
Cuvinte-cheie (143): executare silită (7), debitor (7), creditor (7)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Discriminare în contextul suspendării condiționate a executării pedepsei: studiu de caz
Reniţă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul juridic special al infracțiunii de pariuri aranjate
Reniţă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poate fi confiscat mijlocul de transport folosit pentru trecerea ilegală a mărfurilor peste frontiera vamală? (Partea II)
Reniţă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(50) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 22 October, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social values impaired by the manipulation of sports and betting events: The case of the Republic of Moldova
Reniţă Gheorghe
State University of Moldova
Eastern Journal of European Studies
Nr. 1(10) / 2019 / ISSN 2068-651X
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Huliganismul ce implică acţiuni care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor: divergențe jurisprudențiale. Partea II
Reniţă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(207-209) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul material/imaterial al infracțiunii de manipulare a unui eveniment
Reniţă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poate fi confiscat mijlocul de transport folosit pentru trecerea ilegală a mărfurilor peste frontiera vamală? (Partea I)
Reniţă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(47) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 29 December, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raspunderea penala pentru organizarea si desfasurarea fara drept a jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat: propunere de lege ferenda
Reniţă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Controverse legate de răspunderea penală pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate săvârșite în cyberspațiu  
Reniţă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 December, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huliganismul ce implică acţiuni care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor: divergențe jurisprudențiale. Partea I
Reniţă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(206) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înfăptuirea justiției restaurative în cauze penale: propuneri de lege ferenda
Reniţă Gheorghe1, Brînză Liubovi2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea de Apel Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 June, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingrădiri ale dreptelui la libera circulaţie in procedura de executare silită (III)
Visterniceanu Dumitru12, Reniţă Gheorghe34
1 Curtea Supremă de Justiţie,
2 Institutul Naţional al Justiţiei,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(41) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingrădiri ale dreptului la libera circulaţie in procedura de executare silită (II)
Visterniceanu Dumitru123, Reniţă Gheorghe4
1 Curtea Supremă de Justiţie,
2 Consiliul Superior al Magistraturii,
3 Institutul Naţional al Justiţiei,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(40) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 April, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdicția eliberării unor acte debitorului în cadrul procedurii de executare silită privită din perspectiva normelor constituționale  
Băieşu Aurel1, Reniţă Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manipularea unui eveniment și pariurile aranjate (art.2421 și 2422 CP RM): infracțiuni de corupție?
Reniţă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 June, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe jurisprudențiale privind stabilirea cuantumului proporțiilor mici în cazurile de sustragere a bunurilor
Brînză Liubovi1, Reniţă Gheorghe2
1 Curtea de Apel Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(195) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 1 February, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul sancționator al infracțiunilor de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate (art.2421 și 2422 CP RM)
Reniţă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 10

Aplicarea interdicției de a părăsi ţara în procedura de executare silită: condiții de drept substanțial și de drept procedural
Visterniceanu Dumitru1, Reniţă Gheorghe2
1 Consiliul Superior al Magistraturii,
2 Judecătoria Centru, mun. Chişinău
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controverse legate de aplicarea în practică a art.291 CP RM Partea II
Brînză Liubovi1, Reniţă Gheorghe2
1 Curtea de Apel Chişinău,
2 Judecătoria Centru, mun. Chişinău
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(192) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 December, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controverse legate de aplicarea în practică a art.291 CP RM. Partea I
Brînză Liubovi1, Reniţă Gheorghe2
1 Curtea de Apel Chişinău,
2 Judecătoria Centru, mun. Chişinău
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(191) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 December, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39