IBN
Închide
Şipoş Sorin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Călători străini în Transilvania, Țara Românească și Moldova (1710-1810). Intrarea în Principatele Române a voiajorilor și mijloacele de călătorie utilizate
Şipoş Sorin
Universitatea din Oradea
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Călători străini în spațiul românesc: din capitalele imperiilor la curţile domneşti din Principate (1710-1810)
Şipoş Sorin
Universitatea din Oradea
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Initiative istoriografice la Cluj: revue de Transylvanie (1934–1944) infiintare, structura, colaboratori si teme de cercetare
Şipoş Sorin
Universitatea din Oradea
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3300-4-6.
Disponibil online 1 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanitatea românilor reflectată în relatările călătorilor străini între anii 1710-1810
Şipoş Sorin
Universitatea din Oradea
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Activity of Historian Silviu Dragomir at the University of Cluj (1919-1947)
Şipoş Sorin
University of Oradea
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Călători străini în Țările Române și simbolistica frontierelor (1710‒1810)
Şipoş Sorin
Universitatea din Oradea
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Morlacii/vlahii din Dalmaţia – între tradiţie şi modernizare la începutul secolului al XIX-lea
Şipoş Sorin
Universitatea din Oradea
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Academicianul Ioan-Aurel Pop şi vocaţia cercetării
Şipoş Sorin
Universitatea din Oradea
Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene:in honorem academician Ioan-Aurel Pop
2015. Oradea-Chișinău . ISBN 978-606-10-1614-3.
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Şipoş Sorin1 , Cepraga Dan-Octavian2 , Gumenâi Ion3
1 Universitatea din Oradea,
2 Universitatea din Padova,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene:in honorem academician Ioan-Aurel Pop
2015. Oradea-Chișinău . ISBN 978-606-10-1614-3.
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9