IBN
Închide
Surev Artiom
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

Particularitățile clinico-hemodinamice ale pacienților cu infarct miocardic acut cu elevarea segmentului ST supuși tratamentului intervențional tardiv
Abraş Marcel12 , Surev Artiom2 , Esanu Andrei12 , Grib Andrei12 , Vreme Cristina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(75) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timpul optimal de reperfuzie la pacienți cu infarct miocardic acut fără supradenivelare de segment ST și risc ischemic scăzut
Surev Artiom1 , Ciobanu Lucia21 , Abraş Marcel31 , Grib Andrei13 , Pasat Ecaterina13
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Spitalul Polivalent NovaMed,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(75) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Implantarea valvei aortice transcateter cu proteză autoexpandabilă în Republica Moldova. Rezultatele unui an de evidență a primilor zece pacienți
Abraş Marcel12 , Surev Artiom2 , Moscalu Vitalie2 , Ciobanu Nicolae2 , Pasat Ecaterina21 , Beiu Catalina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(72) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of renal denervation on the circadian blood pressure pattern in patients with resistant hypertension
Moiseeva Anna1 , Carauş Alexandru1 , Abraş Marcel1 , Ciobanu Nicolae1 , Moscalu Vitalie1 , Surev Artiom1 , Cociu Maria1 , Carauş Mihaela2 , Falkovskaya Alla3
1 Institute of Cardiology,
2 Clinical Recovery Hospital, Iasi,
3 Research Institute of Cardiology, Tomsk
Journal of Hypertension
Nr. 40 / 2022 / ISSN 0263-6352 / ISSNe 1473-5598
Disponibil online 11 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Myocardial remodeling in NSTEMI patients with intermediate and low cardiovascular risk exposed to delayed revascularization
Surev Artiom1 , Ciobanu Lucia1 , Munteanu (Ivanov) Mihaela1 , Popovici Ion1 , Kobets Valery2 , Popovici Mihail1
1 Institute of Cardiology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Analysis of risk factors of non ST segment elevation myocardial infarction in low and intermediate risk patients
Surev Artiom , Grib Andrei , Moiseev Ana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția clinică la pacienții cu infarct miocardic acut fără elevarea segmentului ST asociat cu diabet zaharat tip II supuși revascularizării Miocardice percutane.
Surev Artiom12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția ecocardiografică la pacienții cu infarct miocardic acut fără elevarea segmentului ST supuși revascularizării miocardice percutante
Surev Artiom12 , Ciobanu Lucia21 , Ciobanu Nicolae1 , Abraş Marcel12 , Grib Andrei21
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reperfuzie imediată versus amânată la pacienții cu nstemi și risc intermediar sau mic
Surev Artiom , Abraş Marcel , Grib Andrei , Moiseeva Anna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transcatheter aortic valve implantation. First experience of minimally invasive treatment in the Republic of Moldova
Abraş Marcel12 , Surev Artiom21 , Vasa-Nicotera Mariuca3 , Moscalu Vitalie2 , Grib Andrei21 , Popovici Ion1 , Beiu Catalina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Cardiology,
3 University Hospital Frankfurt
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Revascularizarea miocardică completă prin angioplastie coronariană în afectarea aterosclerotică avansată
Surev Artiom12 , Abraş Marcel21 , Grib Andrei12
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 April, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Risk prediction after primary percutaneous intervention in patients with non-st-segment elevation myocardial infarction according to left ventricular ejection fraction
Ceban Ilie , Surev Artiom , Gheorghiu Cristina , Grib Andrei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Short-term clinical follow-up of the treatment of aortic coarctation with a new generation of device
Popovici Ion , Liuba Petru , Surev Artiom , Grib Andrei , Abraş Marcel , Calenici Eugeniu , Damaşcan Ştefan , Esanu Andrei
Novamed Polyvalent Hospital
Revista Romana de Cardiologie
Vol. 28, / 2018 / ISSN 1220-658X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Six-month clinical follow-up of the self-apposing coronary stent system in patients with hemodynamically significant stenosis of unprotected left main
Surev Artiom , Abraş Marcel , Grib Andrei , Gheorghiu Cristina , Popovici Ion
Novamed Polyvalent Hospital
Revista Romana de Cardiologie
Vol. 28, / 2018 / ISSN 1220-658X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Dinamica biomarkerilor în funcţie de terapia pacienţilor supuşi angioplastiei coronariene
Simionov Lilia1 , Ivanov Victoria1 , Popovici Mihail1 , Ciobanu Lucia1 , Cobeţ Valeriu2 , Popovici Ion1 , Surev Artiom1 , Ciobanu Nicolae1 , Dumanschi Carolina1 , Ochişor Viorica2 , Bezer Galina2
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-1034
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de risc și detectările angiografice la pacienții cu sindrom coronarian acut
Abraş Marcel1 , Grib Liviu1 , Gheorghiu Cristina1 , Grib Andrei2 , Surev Artiom2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2017. Descarcări-37. Vizualizări-1212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infarctul miocardic acut – cauze, diagnostic şi metode contemporane de tratament
Melnic Tatiana , Popovici Ion , Dumanschi Carolina , Surev Artiom , Calenici Eugeniu
IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2017. Descarcări-40. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progrese în cardiologia intervenţională: de la angioplastia cu balon la stentul bioresorbabil
Melnic Tatiana , Popovici Ion , Dumanschi Carolina , Surev Artiom , Calenici Eugeniu
IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata evenimentelor cardiovasculare majore la pacienții expuși angioplastiei coronariane
Dumanschi Carolina1 , Ivanov Victoria1 , Fuior Stela1 , Surev Artiom1 , Melnic Tatiana1 , Simionov Lilia1 , Derejovschi Svetlana2
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19