IBN
Închide

124Publicaţii

594Descărcări

69574Vizualizări

Niguleanu Adriana30Malic Alina30Ghinda Serghei26Osipov Tatiana13Iavorschi Constantin11Ustian Aurelia11Cotelea Eugen11Caraiani Olga10Kulciţchi Stela7Niguleanu Radu7Privalova Elena7Pantea Valeriana6Paladi Carmina6Jucov Artiom6Popa Vasile5Gudumac Valentin4Tafuni Ovidiu4Cula Eugenia4Curocichin Ghenadie4Guila Angela4Rudic Valeriu3Chiriac Tatiana3Chiroşca Valentina3Semianiv Igor3Ceban Raisa3Todoriko Liliya3Ciobanu Serghei2Calenda Olga2Ciobanu Sergiu2Corlăteanu Alexandru2Meşteşug Boris2Ciobanu Raisa2Cernenco Nelea2Todoriko L.2Sîrbu Petru2Ieremenchuk Inga2Guțu-Grecu Mariana2Ungurean Andrei2Pop Carmen Monica2Sardari Veronica1Brumaru Albina1Crudu Valeriu1Procopişin Larisa1Zlepca Vasile1Rotaru Natalia1Andronache Lilia1Haidarlî Ion1Rotaru-Lungu Corina1Tolmaciov Mihail1Lupu Elena1Vîlc Valentina1Popa Veaceslav1Brînza Dumitru1Gîţu Lora1Zlepca Loreta1Garbuz Alexandru1Ciornii A.1Stanceva Marina1Cazacu Oleg1Bivol Lara1Bilevici Tatiana1Marcoci Lidia1Ciubotaru Viorica1Tihon Aliona1Batâr Dumitru1Ivanoglo Alexandru1Calmîc Vorfolomei1Uzdris V.1Cebotari Victor1Sajin M.1Malic Elena1Semianov I.1Podverbetkaia E.1Omar Baidran1Ganta Ana1Nintus Raisa1Jovnovschi Cristina1Roşca Valeriu1Bojonca Nelea1Tomşa Alina1Popescu Gilda Georgeta1Dumitru Marius1Arbore Adriana Sorete1Pop Carmen Elena1Chiruţ Adrian1Girleanu C.1Miron M.1Ghelis Iulia1Ranin Marei1May Abu Kalil1Kaid Abu Ayash1Mareed Osama1Gutul Viorel1Olarul Catalina1Zabolotniuc Valeria1Deeb Hilf1Mohamed Saaida1Mahran Tarabeih1Gluzman Dan1Procopi Sofia1Badarnih Laila1Dar Diab Mahmod Chaled1Masarwa Basher Mohammad1Zaid Lafee1Abadi Ahmad Reyad1Mahamid Uday Amir1El Abiat Gamil Ali1Haj Tamer Yusuf1Ahmad Reyad1Foiu Diana1Saghin Tatiana1
Lesnic Evelina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 92. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 8.
Publicații indexate în SCOPUS - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 9
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 65
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 2

The anti-neoplastic activity of the coordinative compounds, thiosemicarbazide derivates
Pantea Valeriana , Lesnik Evelina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Arta Medica
Nr. 1(86) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The modulation activity of the sulfated polysaccharides synthesized in cyanobacteria Spirulina platensis and its role as a new bioactive compound
Lesnik Evelina1 , Ghinda Serghei2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Arta Medica
Nr. 1(86) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 16

Actualități în screeningul la tuberculoză. Revista ghidurilor
Lesnic Evelina , Malic Alina , Corlăteanu Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disturbances of the antioxidant system in patients with pulmonary drug susceptible and multidrugresistant tuberculosis
Lesnik Evelina , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficacy and safety of the video-observed treatment in patients with pulmonary tuberculosis
Malik Alina , Nigulyanu Adriana , Osipov Tatiana , Lesnik Evelina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the functional activity of t lymphocytes, concentration of IL-4, IL-10 and IFN-γ at the exposure to bioactive compounds extracted from spirulina platensis in pulmonary tuberculosis
Lesnik Evelina1 , Privalov Elena2 , Ghinda Serghei2 , Chiriac Tatiana3 , Rudic Valeriu3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de risc și determinanții socio-demografici ai recidivei tuberculozei în populația pediatrică
Iavorschi Constantin , Saghin Tatiana , Niguleanu Adriana , Malic Alina , Lesnic Evelina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vitro action of some coordinative compounds, thiosemicarbazide derivatives on the thiol-disulfidic system
Pantea Valeriana , Lesnik Evelina , Popa Veaceslav
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pathogenetic diversity of the immune disturbances in patients with pulmonary drug susceptible and drug resistant tuberculosis
Nigulyanu Adriana , Lesnik Evelina , Privalov Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patologiile psihice și factorii asociați îmbolnăvirii de tuberculoză
Lesnic Evelina1 , Cotelea Eugen2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Dispensarul Republican de Narcologie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de determinare a severității și tipurilor pertubărilor imune la pacienții cu tuberculoză pulmonară în dependență de spectrul rezistenței medicamentoase
Lesnic Evelina1 , Ghinda Serghei2 , Privalova Elena2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Similitudini și diferențe clinice și paraclinice dintre procesele infiltrative tuberculoase și nespecifice
Lesnic Evelina1 , Caraiani Olga2 , Malic Alina1 , Niguleanu Adriana1 , Kulciţchi Stela1 , Corlăteanu Alexandru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93-S) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The advantages and challenges in the implementation of the video-observed anti-tuberculosis treatment
Lesnik Evelina , Osipov Tatiana , Malik Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Arta Medica
Nr. 2(83) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The circulating immune complexes as a biomarker of the endogenous intoxication in pulmonary tuberculosis
Lesnik Evelina1 , Ghinda Serghei2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Russian Journal of Infection and Immunity
Nr. 3(12) / 2022 / ISSN 2220-7619 / ISSNe 2313-7398
Disponibil online 6 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The correlation between the immune indicators in patients with pulmonary drugsusceptible and multidrug-resistant tuberculosis
Lesnik Evelina1 , Ghinda Serghei2 , Privalov Elena2 , Nigulyanu Adriana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 18 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The disturbances of the antioxidant defense and protein metabolism biomarkers in the serum of the patients with pulmonary tuberculosis
Lesnik Evelina , Gudumak V. , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Arta Medica
Nr. 1(82) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the coordinative compounds, thiosemicarbaside derivates on the oxidative stress indices in ex vivo experiments
Pantea Valeriana , Lesnik Evelina , Andronache Lilia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of laboratory methods in diagnosis and follow-up of patients with tuberculosis
Lesnik Evelina1 , Ghinda Serghei2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Arta Medica
Nr. 3(84) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 17

Clinical and evolution aspects of tuberculosis in the context of diabetes mellitus
Malik Alina , Lesnik Evelina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea măsurilor antiepidemice în focarele de tuberculoză în municipiul Chişinău
Malic Alina , Batâr Dumitru , Lesnic Evelina , Osipov Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(89) / 2021 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 124