IBN
Închide
Morozov Alexandr
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 1

SARS-CoV-2 from COVID-19 Patients in the Republic of Moldova: Whole-Genome Sequencing Results
Morozov Alexandr1 , Nirca Vadim , Victorova Anna2 , Poppert Sven3 , Frickmann Hagen4 , Yamada Chiaki , Kacena Melissa A.5 , Rata Sergiu2 , Movilă Alexandru
1 Institute of Zoology,
2 Imunotehnomed Ltd, Chisinau,
3 Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, Hamburg,
4 Bundeswehr Hospital Hamburg,
5 Indiana University School of Medicine, Indianapolis
Viruses
Nr. 10(14) / 2022 / ISSN 1999-4915
Disponibil online 5 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Ixodid ticks of recreational areas of the city Chisinau
Morozov Alexandr
Institute of Zoology
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Evaluarea rezultatelor detectării bacteriei Gardnerella vaginalis obținute prin diferite metode de cercetare.
Tașci Xenia1 , Morozov Alexandr2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Численность и распределение иксодовых клещей (Acari: Ixodidae) на территории заповедника “Codrii”
Морозов Александр
Институт Зоологии АН РМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Migratory birds supporting invasions of h. marginatum ticks and tick-borne pathogens into Republic of Moldova
Morozov Alexandr1 , Tișcenkov A.2 , Proca Andrei1 , Toderaş Ion1 , Movilă Alexandru1 , Toderaş Lidia1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mono- and mixed-infections of tick-borne pathogens in various ecological foci in Moldova
Cravcenco Oxana , Sitnicova Natalia , Proca Andrei , Morozov Alexandr , Uspenskaia Inga , Toderaş Ion
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

A potential role of dermacentor reticulatus ticks (acari, ixodidae) as vectors of tick-borne pathogens in the Chernobyl exclusion zone
Sitnicova Natalia1 , Morozov Alexandr1 , Movilă Alexandru1 , Toderash Ion1 , Deryabina T.2 , Alekhnovici A.2
1 Institute of Zoology ASM,
2 Scientific practical centre NAS of Belarus for biological resources
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Spatial distribution of Dermacentor reticulatus in the Republic of Moldova
Morozov Alexandr , Uspenskaia Inga , Sitnicova Natalia , Movilă Alexandru , Toderash Ion
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Полиморфизм рисунка дорсальных покровов идиосомы иксодовых клещей p. Dermacentor koch, 1844 (acari, ixodidae) на территории Республики Молдова
Морозов Александр1 , Мовилэ Александр2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Зоологии АН РМ
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, R. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Суммарный мутагенный фон природных вод Молдовы, как один из показателей загрязнения мутагенами
Морозов Александр
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10