IBN
Închide
Axentii Ecaterina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2022 - 1

Realizări și probleme actuale în domeniul profilaxiei, diagnosticului și al tratamentului tuberculozei la copii în Republica Moldova, în cadrul implementării „END TB STRATEGY”
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia1 , Kulciţchi Stela2 , Vîlc Valentina1 , Tudor Elena1 , Bolotnicova Valentina1 , Brumaru Albina1 , Axentii Ecaterina1 , Oleinic Vera1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Nr. 3(3) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Analiza asocierii polimorfismelor TLR2 (-196 până la -174 ins / del) și TLR9 (1174 C / T) cu tuberculoza pulmonară în populația Moldovei
Varzari Alexandru , Suruceanu Ina , Axentii Ecaterina , Corloteanu Andrei , Vladei Iurie , Tudor Elena
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Age-Specific Association of CCL5 Gene Polymorphism with Pulmonary Tuberculosis: A Case-Control Study
Varzari Alexander12 , Tudor Elena1 , Perlug (Bodrug) Nina1 , Korlotyanu Andrei A.1 , Аksentiy Ecaterina V.1 , Deyneko Igor3
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 Hannover Medical School,
3 Technical University of Braunschweig
Genetic Testing and Molecular Biomarkers
Nr. 5(22) / 2018 / ISSN 1945-0265
Disponibil online 19 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Association of gene TRL2 polymorphism with pulmonary tuberculosis in the population of Moldova
Varzari Alexander12 , Tudor Elena1 , Suruchanu Ina1 , Vladei Iuri1 , Korlotyanu Andrei A.1 , Аksentiy Ecaterina V.1 , Illig Thomas2
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 Hannover Medical School
Tuberculosis and Lung Diseases
Nr. 6(96) / 2018 / ISSN 2075-1230 / ISSNe 2542-1506
Disponibil online 5 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Tuberculoza la contacții intradomiciliari.
Tudor Elena , Perlug (Bodrug) Nina , Varzari Alexandru , Corloteanu Andrei , Axentii Ecaterina , Vladei Iurie
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-1188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Chemokine genes polymorphisms and pulmonary tuberculosis in the population of Moldova
Varzari Alexander , Perlug (Bodrug) Nina , Corlăteanu Alexandru , Аksentiy Ecaterina V. , Tudor Elena
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Posibilităţile moderne şi particularităţile de organizare a depistării şi diagnosticării tuberculozei organelor respiratorii în Republica Moldova şi peste hotare (revista literaturii)
Bolotnicova Valentina , Iavorschi Constantin , Emelianov Oleg , Brumaru Albina , Axentii Ecaterina
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(47) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Tuberculoza la copii – O problemă a pediatriei moderne
Iavorschi Constantin1 , Bolotnicova Valentina1 , Axentii Ecaterina1 , Iavorschi Elvira2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Aspecte clinice ale recidivei tuberculozei pulmonare
Sain Dumitru , Haidarlî Ion , Pisarenco Serghei , Rîvneac Lidia , Ţîmbalari Vitalie , Jurja Larisa , Tudos Tamara , Axentii Ecaterina
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(12) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi ale mortalităţii prin tuberculoză în Republica Moldova în anul 2005
Haidarlî Ion , Sain Dumitru , Ţîmbalari Vitalie , Tudor Elena , Luchian Zinaida , Axentii Ecaterina , Gore Serafim
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(12) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Problemele actuale ale tuberculozei la copiii antepreşcolari
Bolotnicova Valentina1 , Iavorschi Constantin1 , Axentii Ecaterina1 , Nalivaico Nicolae1 , Golişceva Olga1 , Draganov Iulia , Iavorschi Ecaterina , Marcoci Lidia , Alexandru Sofia2 , Turcanu Livia3 , Ivanov Ala3
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie,
3 Necunoscută, Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(6) / 2006 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11