IBN
Închide
Lupan Aurelia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Biological characteristics of some potential honey plant species from in the collections of the national botanical garden (institute)
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana , Lupan Aurelia
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile biomorfologice ale plantelor de iarba mare (Inula helenium L.) în condiţii de cultură
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana , Lupan Aurelia
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Inițierea fondării colecției de plante melifere în cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Cîrlig Natalia , Lupan Aurelia , Ţiţei Victor , Guţu Ana , Iurcu-Străistaru Elena
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum
Dombrov Liudmila1 , Gille Elvira2 , Colţun Maricica1 , Necula Radu Dan2 , Chisnicean Lilia3 , Lupan Aurelia1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti/sucursala Piatra Neamţ, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul „resurse genetice” în contextul proprietăţii intelectuale
Lupan Aurelia
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile biomorfologice și biochimice de creștere și dezvoltare ale speciei Verbena triphylla L. Hér. în condiţiile pedo-climatice ale Republicii Moldova
Dombrov Liudmila1 , Gille Elvira2 , Lupan Aurelia3 , Colţun Maricica1 , Necula Radu Dan2 , Chisnicean Lilia4
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti/sucursala Piatra Neamţ, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”,
3 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI),
4 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Evalurea calităţii biomasei la unile specii din familia poaceae cu utilizarea spectrofotometriei infraroşu apropiat (NIR)
Ţiţei Victor1 , Blaj Adrian Vasile2 , Maruşca Teodor2 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Mazăre Veaceslav3 , Lupan Aurelia1 , Gore Andrei4 , Scurtu Gheorghe4
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara,
4 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miscanthus Giganteus (soiul titan), particularităţile biologice şi protecţia intelectuală a speciei în Republica Moldova
Ţiţei Victor1 , Lupan Aurelia2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia soiurilor în Republica Moldova. Studiu de caz Miscanthus giganteus
Ţiţei Victor1 , Lupan Aurelia2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 19 October, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование биоморфологических особенностей роста и развития Verbena officinalis L., Verbena triphilla L’Herr., и Cardiospermum halicacabum L. в условиях культуры в Республике Молдова
Лупан Аурелия , Кисничан Лилия , Домбров Людмила
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aspecte privind protecţia juridică a soiurilor noi de plante
Lupan Aurelia
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-33. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of preliminary reproduction of the starting material for studies on improvement of Trigonella L. species
Dombrov Liudmila , Lupan Aurelia , Chisnicean Lilia
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia realizărilor selecţiei vegetale. Brevetul de invenţie şi brevetul pentru soi de plantă: interacţiune și consecinţe
Lupan Aurelia
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte privind unele modalității de protecţie juridică a soiurilor noi de plante
Lupan Aurelia
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Botanical garden (institute) – an inexhaustible source of new plant varieties (aspects on their patentability)
Lupan Aurelia
State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea fânului din specii de plante legumenoase furajere netradiţionale cultivate în condiţiile Republicii Moldova
Coşman Sergiu1 , Ţiţei Victor2 , Coşman Valentina1 , Bahcivanji Mihail1 , Lupan Aurelia2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Conţinutul de Fe, Cu, Mn, Zn, Pb şi activitatea nitratreductazei în plante în dependenţă de poluarea solului cu Pb şi Cu. Aplicarea sulfaţilor
Lisnic Stelian1 , Toma Simion1 , Lupan Aurelia2 , Coreţcaia Iulia1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 29 August, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia soiurilor de plante – condiţie şi suport pentru ameliorarea acestora
Lupan Aurelia
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние формы азота в удобрении на развитие и особенности азотного питания растений сои в начальный период вегетации
Емнова Екатерина , Тома Семион , Дарабан Оксана , Бызган Яна , Лупан Аурелия , Будак Александр
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Soiurile de plante – obiecte ale proprietăţii intelectuale
Lupan Aurelia
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24