IBN
Închide
Miron Inga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2022 - 6

Comparative assessment of the nitrogen salts concentration in drinking water sources from the Prut river
Miron Inga , Bernic Vladimir , Bucata Elena , Zavtoni Mariana
National Agency for Public Health
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative study of the drinking water quality assessed from several water sources of the Republic of Moldova
Zavtoni Mariana1 , Miron Inga1 , Bucata Elena1 , Bebîh Vladimir1 , Grama Octavian2
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drinking water quality monitoring in the the Republic of Moldova
Carp Liliana , Miron Inga
National Agency for Public Health
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea igienică comparativă a nivelului de poluare a apelor râului Nistru și Prut cu pesticide și metale grele
Miron Inga1 , Friptuleac Grigore2
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of drinking water quality from different sources on population health
Friptuleac Grigore1 , Miron Inga2 , Bernic Vladimir2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water quality reflects health
Zavtoni Mariana , Bernic Vladimir , Miron Inga
National Agency for Public Health
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Endocrine disruptors and health
Zavtoni Mariana , Bernic Vladimir , Miron Inga
National Agency for Public Health
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea riscului pentru starea de sănătate a populației în funcție de compoziția apei potabile
Miron Inga
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
One Health and Risk Management
Nr. 2(1) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Evaluarea igienică a conținutului de fluor în apa potabilă din sursele subterane ale Republicii Moldova
Pînzaru Iurie1 , Carp Liliana1 , Bernic Vladimir1 , Miron Inga1 , Bivol Natalia2
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile morbidității populației ce consumă apa din apeductul alimentat din râul Prut
Miron Inga1 , Friptuleac Grigore2
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Caracteristica igienică a variațiilor sezoniere ale calității apei din râul Prut
Miron Inga
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea igienică a variaţiilor sezoniere a calităţii apei din apeductul alimentat din râul Prut în relație cu starea de sănătate a populației din orașul Ungheni
Miron Inga12
1 Centrul de Sănătate Publică Ungheni,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile morbidităţii populaţiei de pe traiectul râului Prut în funcţie de sursa de apă utilizată
Miron Inga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(19) / 2019 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Estimarea riscului de imbolnăvire a populației prin maladii netransmisibile, condiționat de factorul hydric
Friptuleac Grigore1 , Bernic Vladimir2 , Miron Inga2 , Calendari A.3 , Scurtu Lilia4 , Mogoreanu Maxim2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Centrul de Sănătate Publică, Cahul,
4 Centrul Medicilor de Familie Ungheni
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea stării de sănătate a populației din or. Cahul in relație cu calitatea apei potabile
Miron Inga , Calendari A. , Lîsenco Vladimir
Centrul de Medicină Preventivă, Cahul
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile igienice ale morbidităţii populației din oraşul Cahul în relație cu factorul hidric
Miron Inga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Particularităţile morbidităţii populaţiei din localităţile adiacente r. Prut
Friptuleac Grigore1 , Bernic Vladimir2 , Lupu Marina2 , Miron Inga1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17