IBN
Închide
Roşca Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.1.Monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 14
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21

2022 - 4

Conceptul multidimensional al securității europene
Roşca Ludmila, Golovataia Ludmila
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-164-98-6
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internationalization in university education in Israel: problems, valuable experiences for international cooperation in the field of education
Alvakili Noha1 , Roşca Ludmila2
1 Ministerul Educației din Israel,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea regională în condițiile confruntării
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 14

Integrarea socială – factor al securității și stabilității dinamice al sistemului politic european
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A current study on Cross-Border Cooperation
Roşca Ludmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile sistemului educațional din Finlanda: impactul asupra vieții sociale
Dasman El-Fahel , Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of the finnish education system: impact on social life
Dasman El-Fahel , Roşca Ludmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conlucrarea instituțiilor în statul democratic. Modelul Uniunii Europene
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica relațiilor internaționale: modele de cooperare
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația comportamentului civic în statul democratic contemporan
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația interdisciplinară pentru toleranță și integrare socială
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of the national education system under the conditions of globalization
Alvakili Noha12 , Roşca Ludmila1
1 Academy of Public Administration, Republic of Moldova,
2 Israeli Ministry of Education
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul sistemului național de invățămant in condițiile globalizării
Alvakili Noha12 , Roşca Ludmila1
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Ministerul Educației din Israel
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea și implicarea în procesul decizional: criterii de bază ale democrației participative
Roşca Ludmila , Ursu Valentina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social integration as security and dynamic stability factor of the european political system
Roşca Ludmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu actual privind cooperarea transfrontalieră
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Asigurarea securității spirituale prin instruire și comunicare
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea – condiție a afirmării și manifestării sociale a personalității
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 53