IBN
Închide
Sedaia Ecaterina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Small-sized graft fixation and cellularization device
Cobzac Vitalie , Nacu Viorel , Glavan Alina , Jian Mariana , Sedaia Ecaterina , Ababii Polina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5. 2020. Sibiu, România. ISSN ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Catecholamine-induced cardiomyopathy in a patient with pheochromocytoma and polycystic kidney and liver disease: A case report
Sedaia Ecaterina12 , Eşanu Andrei1 , Ivanov Victoria1 , Dumanschi Carolina1 , Moiseeva Anna1 , Abraş Marcel12 , Calenici Eugeniu1 , Globa Tatiana2
1 Institute of Cardiology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Heart Journal
Nr. 2(3) / 2019 / ISSN 0195-668X
Disponibil online 22 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția diastolică, sistolică și globală a ventriculului drept la pacienții cu sindrom metabolic
Sedaia Ecaterina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Școala Doctorală în domeniul Științe medicale a Consorțiului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii obezității viscerale la pacienții cu sindrom metabolic
Sedaia Ecaterina1 , Guțan Inesa12 , Revenco Valeriu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul indicelui adipozității viscerale la pacienții cu sindrom metabolic
Sedaia Ecaterina , Zota Victoria , Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Combinații fixe de medicamente în continuum cardiovascular.
Moiseeva Anna1 , Carauş Alexandru1 , Sedaia Ecaterina2 , Bîtca Angela1 , Carauş Mihaela3
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Spitalul Clinic de Recuperare, Iaşi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sindromului metabolic în funcția diastolică a ventriculului drept și grosimea țesutului adipos epicardic
Sedaia Ecaterina , Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of the metabolic syndrome on right ventricular diastolic function
Sedaia Ecaterina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Rolul ultrasonografiei în evaluarea pacienţilor cu sindrom metabolic
Sedaia Ecaterina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 30 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul metabolic: abordare contemporană a problemei
Sedaia Ecaterina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Ţesutul adipos epicardic și riscul cardiovascular la pacienţii cu sindrom metabolic
Sedaia Ecaterina , Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

GC-MS analysis of the fatty acid methyl ester in japanese quail fat
Dragalin Ion1 , Morărescu (Chetraru) Olga1 , Sedaia Ecaterina2 , Rosca Radu-Marin2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Î.I. ”Antoni Cristina”, Grătieşti
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre grosimea țesutului adipos epicardial şi disfuncția subclinică a ventriculului drept la pacienți cu sindrom metabolic
Sedaia Ecaterina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 2 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Rolul ecocardiografiei de stres în evaluarea viabilităţii miocardului
Sedaia Ecaterina , Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 February, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Disfuncţia erectilă la pacienţi cu diabet zaharat
Sedaia Ecaterina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de malnutriţie la copii cu insuficienţă renală cronică
Sedaia Ecaterina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Migrenă menstruală: prezentarea unui caz clinic şi revista literaturii
Sedaia Ecaterina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17