IBN
Închide
Bilaş Ludmila
Cuvinte-cheie (78): leadership (5), changes (4), teams (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Fostering the personal potential of employees in the organization: the importance of emotional intelligence in the workplace
Bilaş Ludmila, Androsov Elena
Академия экономического образования Молдавии
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 26 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership and teams relevance under organizational changes
Bilaş Ludmila
Necunoscută, Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Coachingul – ca un stil al spiritului de lider şi o metodă de creare a echipelor eficiente
Bilaş Ludmila, Masadeh Adeeb
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dezvoltarea leadership-ului și activitatea de echipă a colaboratorilor în baza coachingului Rezultativ
Bilaş Ludmila, Masadeh Adeeb
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inovațional: importanța leadership-ului și activității de lucru în echipă în cadrul organizațiilor de business
Bilaş Ludmila, Masadeh Adeeb
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Командное лидерство и его значение в процессе осуществления организационных преобразований
Bilaş Ludmila, Masadeh Adeeb
Академия экономического образования Молдавии
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Лидерство и командообразование как факторы высокорезультативных организаций в условиях динамичных изменений
Bilaş Ludmila, Masadeh Adeeb
Академия экономического образования Молдавии
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Managementul strategic al resurselor umane şi al potenţialului personal al colaboratorilor întreprinderilor în condiţiile diversităţii culturilor de afaceri: importanţa echipelor şi leadership-ului
Bilaş Ludmila, Crastin Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ключевые аспекты концепции стратегического менеджмента человеческих ресурсов в условиях многообразия деловых культур
Bilaş Ludmila, Crastin Marina
Академия экономического образования Молдавии
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Менеджмент стратегической конкурентоспособности человеческого капитала как ключевой фактор конкурентоспособности предприятия
Bilaş Ludmila
Академия экономического образования Молдавии
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Cultura organizaţională ca factor al competitivităţii întreprinderii
Bilaş Ludmila, Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Organizaţia orientată spre procesul şi factorii controlului eficient
Bilaş Ludmila, Dorogaia Irina, Mammadov Safar
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Реализация потенциала команд в бизнес-организациях
Bilaş Ludmila
Академия экономического образования Молдавии
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Синергия корпоративной культуры и концепция организационного поведения
Bilaş Ludmila
Академия экономического образования Молдавии
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Cultura organizaţională – factor al avantajului concurenţial al întreprinderii
Bilaş Ludmila, Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(62) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15