IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Aspecte de organizare și evaluare a învățării prin proiecte la elevi
Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic – promotor în schimbarea culturii educaționale
Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul – metodă interdisciplinară în activitatea didactică
Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de reconfigurare a procesului de invățare
Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Direcțiile de leadership în educație – modelul finlandez
Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia şi provocările societale
Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică din perspectiva constructivistă
Simion Crenguţa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul creativ versus elevul creativ
Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Experimentul didactic – metodă activă de evaluare a competenței de cunoaștere științifică
Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Evaluarea competenţei şcolare – abordare constructivistă
Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia proiectării unităţii de învăţare la Biologie, treapta gimnazială
Simion Crenguţa1 , Brașovean Ana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Ginta Latină“
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(83) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea de învăţare – model didactic optim în procesul de predare-învăţare-evaluare la Biologie
Botgros Ion , Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Evaluarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică – aspecte teoretice
Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile universale ale vieţii – argument de optimizare a conţinuturilor educaţionale la biologie
Botgros Ion , Franţuzan Ludmila , Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(72-73) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul evaluării competenţei şcolare la Biologie
Franţuzan Ludmila , Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 August, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Aspecte metodologice ale formării competenţei şcolare la lecţiile de biologie
Botgros Ion , Franţuzan Ludmila , Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(65) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea elevului - o necesitate în procesul de formare a competenţei şcolare la orele de biologie
Simion Crenguţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 7 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17