IBN
Închide
Nicuţa Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 2

Aprecierea impactului tratamentelor foliare în perioada de vegetație cu sba reglalg, microelemente (B, Zn, Mn, Mo) şi CaCl2 asupra capacității de păstrare și calității fructelor de prun, în dependenţă de genotip
Nicuţa Alexandru , Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Crucean Stefan , Marinescu Marina , Svetlicenco Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препарата фитомаг на сохранность структуры и качества плодов сливы
Маринеску Марина , Гавюк Людмила , Бежан Нина , Никуца А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Adaptabilitatea soiurilor de măr la boli fungice și dereglări fiziologice în funcție de tehnologia de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of storage technology on the titratable acidity of apples
Nikutsa A. , Bujoreanu Nicolae
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea gradului de influenţă a SBA Reglalg, microelementelor B, Zn, Mn, Mo şi tratamentului prerecoltă cu Cacl2 asupra calităţii şi gradului de rezistenţă la bolile fungice şi dereglările fiziologice a fructelor de prun, în dependenţă de metoda de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru , Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Racu Vadim , Crucean Stefan , Marinescu Marina , Svetlicenco Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea valorii indicelui gluco-acid la fructele de măr în funcție de tehnologia de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препарата реглалг на продуктивность и качество плодов сливы
Маринеску Марина , Гавюк Людмила , Бежан Нина , Никуца А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние условий выращивания и применяемых методов хранения на степень изменения показателей качества плодов сливы
Светличенко Валентина , Никуца А. , Харя Ион
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Emisia de etilenă endogenă la fructele de măr, în dependență de tehnologia de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru , Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea influenţei SBA Reglalg şi a microelementelor B, Zn, Mn şi Mo asupra calităţii fructelor de prun, în dependenţă de metoda de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru , Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Svetlicenco Valentina , Odajiu Cristian
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea activităţii enzimei polifenoloxidaza în fructele de măr, în funcţie de tehnologia de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru
Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сохранение показателей качества плодов сливы в зависимости от условий выращивания и применяемых методов хранения
Светличенко Валентина , Никуца А. , Харя Ион , Бужоряну Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Influența metodei de păstrare asupra conținutului substanțelor fenolice în fructele de măr
Nicuţa Alexandru12 , Popovici Ana12 , Bujoreanu Nicolae12
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența SBA REGLAG și a microelementelor B, ZN, MN, și MO asupra calității și gradului de rezistență la bolile fungice și dereglările fiziologice a fructelor de păr, în dependență de metoda de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru , Harea Ivan , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение качественных показателей плодов груши под влиянием БАВ «Реглалг» и микроэлементов B, Zn, Mn, Mо, и в зависимости от применяемых методов хранения
Светличенко Валентина , Никуца А. , Харя Ион
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Efectul preparatului FITOMAG asupra unor caracteristici fiziologo-biochimice şi tehnologice ale fructelor de măr în timpul păstrării
Nicuţa Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea conținutului de glucide în fructele de măr în dependență de metoda de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Cercetarea influenţei metodei de păstrare asupra modificării valorilor unor indici tehnologici la fructele de măr pe durata perioadei postrecolte
Nicuţa Alexandru
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-45-4.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-66. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of the "PHYTOMAG" ethylene synthesis inhibitor on the development of maturation-aging processes in apple fruits during long-term storag
Nikutsa A.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența preparatului „Fitomag” asupra modificării valorilor unor indici biochimici la fructele de măr pe parcursul perioadei de păstrare îndelungată
Nicuţa Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-58. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24