IBN
Închide
Gladei Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 2

The improvement of viticultural assortment with high-yield interspecific genotypes based on Muscadinia rotundifolia MICHX
Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The improvement of viticultural assortment with high-yield interspecific genotypes based on Vitis vinifera x Muscadinia rotundifolia
Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

The development of viticulture through the requirements prism of green economy
Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of viticulture through the requirements prism of green economy
Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Efectul microelementelor și biofertilizanţilor asupra statusului mineral a viței de vie.
David Tatiana , Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Gladei Mihai
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 July, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul microelementelor și biofertilizanților în inducerea reacţiilor adaptive a viței de vie la stresul termic
Veliksar Sofia , Gladei Mihai , Lemanova Natalia , Tudorache Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Effect of plant growth promoting bacteria (PGPB) on copper toxicity reduction in grape seedlings
Veliksar Sofia1 , Lemanova Natalia1 , Zacchini Massimo2 , Pietrini Fabrizio2 , Gladei Mihai1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Влияние условий питания на содержание воды в зимующих побегах и морозостойкость винограда
Великсар София , Леманова Н. , Гладей Михай , Тудораке Георгий
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Conţinutul carbohidraţior în organele viţei de vie în funcţie de aplicarea simultană a microelementelor şi diferitor metaboliţi bacterieni
Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Tudorache Gheorghe , Gladei Mihai , Toma Simion
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль микроорганизмов в снижении негативного эффекта глифосата и повышении плодородия почвы виноградников
Великсар София , Леманова Н. , Гладей Михай
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.1. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-015-9.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Effect of trace elements and microorganisms on the content of carbohydrates in grapevine organs
David Tatiana , Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Toma Simion , Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of micronutrients and metabolites of microorganisms on nutritive status of grape
Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Toma Simion , David Tatiana , Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12