IBN
Închide
Chilinciuc Alexei
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 2

Noi soiuri de usturoi cu adaptabilitate sporită la schmbările climatice
Botnari Vasile , Chilinciuc Alexei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea usturoiului in dependență de calitatea materialului săditor
Botnari Vasile , Chilinciuc Alexei
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Yield of softneck garlic depending on the quality of planting material
Botnari V. , Chilinciuc Alexei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Посевные качества нестрелкующегося чеснока в зависимости от положения зубков в луковицах
Килинчук Алексей , Ботнарь Василий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

New garlic varieties s. Vitasan
Chilinciuc Alexei , Botnari V.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние густоты посадки и крупности зубков на урожайность и качества луковиц нестрелкующегося чеснока
Килинчук Алексей , Ботнарь Василий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Yield of non-shooting garlic, depending on the position of the cloves in the bulbs
Botnari V. , Chilinciuc Alexei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Использование воздушных луковичек для получения высокотоварного посадочного материала и повышения урожая стрелкующегося чеснока
Килинчук Алексей , Ботнарь Василий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Возделывание лука репчатого из севка при осенней посадке
Ботнарь Василий , Килинчук Алексей
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Изучение местных популяций нестрелкующегося чеснока
Ботнарь Василий1 , Килинчук Алексей1 , Robu Teodor2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Изучение агробиологических особенностей выра щивания посадочного материала чеснока
Ботнарь Василий , Килинчук Алексей , Боровская Ала
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 4 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-1209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение преимущества применения воздушных луковичек для выращивания посадочного материала чеснока
Ботнарь Василий , Килинчук Алексей , Боровская Ала
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности выращивания посадочного материала чеснока на семенные цели через воздушные луковички в Республике Молдова
Ботнарь Василий , Килинчук Алексей
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Влияние густоты растений на структуру урожая однозубок чеснока
Ботнарь Василий , Килинчук Алексей
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Изучение местных и зарубежных форм чеснока
Ботнарь Василий , Килинчук Алексей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15