IBN
Închide
Ciobu Stela
Cuvinte-cheie (126): sistem bancar (4), risc de lichiditate (2), banking system (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Analiza comparativă a riscurilor și performanțelor bancare între Republica Moldova și țările uniunii europene pentru anii 2014 – 2018
Ciobu Stela, Tofan Nicoleta, Naclada Maria
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
External debt implications on the development of national economy
Timuş-Iordachi Victoria, Ciobu Stela
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of the central banks in prevention and management of bank frauds
Ciobu Stela1, Timuş-Iordachi Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Journal of Social Science
Nr. 2(3) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Development of loyalty policy of the bank customers in the Republic of Moldova
Ciobu Stela
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul implementării Basel III asupra sectorului bancar din Uniunea Europeană
Ciobu Stela1, Iordachi Victoria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevention of bank failure in the banking system of the Republic of Moldova
Efimenco Olesea, Ciobu Stela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The liquidity of the banking sector in the Republic of Moldova: challenges and opportunities
Cîrlan Olga, Ciobu Stela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Threats to macroeconomic stability under the impact of international capital movement
Iordachi Victoria1, Ciobu Stela2, Clichici Dorina3
1 National Institute for Economic Research,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 Institute for World Economy
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Development of integrated framework for internal control of informational system in the banks of Republic of Moldova
Ciobu Stela
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of the Exchange Rate in Republic of Moldova and the Impact it has on Economic Agents
Gaiu Mihaela, Ciobu Stela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of Basel Principles in the Banking Sector of the Republic of Moldova
Efimenco Olesea, Ciobu Stela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improvement of Access to Bank Credit Market for sme’s in the Republic of Moldova
Songurova Liudmila, Ciobu Stela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Gradul de credibilitate și încredere al clienților în sectorul bancar al Republicii Moldova în condițiile falimentelor bancare
Ciobu Stela, Munteanu Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 2 August, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Biometrics: a new wave in sharpening the security of banks’informational systems
Ciobu Stela, Ababii Ecaterina
Academy of Economic Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Perfecționarea procedurilor de elaborare și implementare a reglementărilor bancare în republica moldova în contextul integrării europene
Ciobu Stela, Klippert Elizaveta
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redisigning the internal audit approach for the consolidation of the risk management framework in banks of the Republic of Moldova pag. 104-114
Ciobu Stela1, Grozav Ludmila2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Bank of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оppоrtunitiеs and pоssibilitiеs оf using сrеdit dеrivativеs in thе banks of the Rеpubliс of Mоldоva
Ciobu Stela, Barbuţa Diana
Academy of Economic Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Echilibrul între colaborare şi autoritate ca impact asupra dezvoltării continue a sistemului bancar autohton
Ciobu Stela, Klippert Elizaveta, Zacon Andrei
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International investment potential of gold
Ciobu Stela, Luchian Ivan
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea ajustării capitalului bancar în condiţii de incertitudine economică
Ciobu Stela, Zacon Andrei
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(80) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34