IBN
Închide

48Publicaţii

143Descărcări

15406Vizualizări

Bîrsa Maxim
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 37. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 10

Changes In The Antimicrobial Properties Of Streptomyces Canosus Cnmnac-02 And Its Variants During Long-Term Storage By Subculturing
Burtseva Svetlana1 , Byrsa Maxim1 , Shibaeva Irina V.2 , Shibaev Alexandr2 , Cebotaru Nicola1 , Codreanu Svetlana1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(28) / 2021 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of mannoprotein preparation obtained from the microbial waste of the beer industry on tritical seeds
Chiselita Oleg , Chiselitsa Natalia , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan Ana , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim
Institute of Microbiology and Biotechnology
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența polizaharidelor de origine cianobacteriană asupra viabilității tulpinii Streptomyces canosus CNMN-AC-02 după liofilizare și păstrare îndelungată
Bîrsa Maxim , Chiseliţă Oleg , Burţeva Svetlana , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiota tractului gastrointestinal al iepurilor care au consumat nutreț combinat granulat cu și fără adaosul biomasei de Streptomyces Levoris CNMN-AC-01
Caraman Mariana1 , Moscalic Roman1 , Burţeva Svetlana2 , Bîrsa Maxim2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytostimulating properties of metabolites of Streptomycetes
Byrsa Maxim , Burtseva Svetlana , Maslobrod Sergey
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presence of actinobacteria in the aquatic ecosystems of the “La izvor” lake system in the Chisinau city
Byrsa Maxim , Cebotari Victoria , Burtseva Svetlana
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viabilitatea şi caracterele morfo-culturale ale Streptomyces canosus CNMN-AC-02 după liofilizare în prezenţa glicozidelor iridoide
Chiseliţă Oleg1 , Burţeva Svetlana1 , Bîrsa Maxim1 , Maşcenco Natalia2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viabilitatea tulpinii streptomyces canosus cnmn-ac-02 după liofilizare în prezenţa glicozidelor flavonoide
Burţeva Svetlana1 , Chiseliţă Oleg1 , Bîrsa Maxim1 , Maşcenco Natalia2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Липидный состав биомассы стрептомицетов при культивировании на средах сложного состава
Бырса М. , Березюк Юлия , Гарбузняк А. , Караман Марианна , Чеботарь Виктор , Бурцева Светлана
Институт микробиологии и биотехнологии
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разнообразие представителей класса Actinobacteria в водной толще озерной системы «La Izvor»
Бурцева Светлана , Бырса М. , Чеботарь Виктор
Институт микробиологии и биотехнологии
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Antimicrobial activity of streptomyces levoris CNMN-Ac-01 After longterm storage by subculturing on different composition media
Burtseva Svetlana1 , Byrsa Maxim1 , Caraman Mariana2 , Achiri-Badicean Irina3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(27) / 2020 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in lipid composition of streptomyces massasporeus CNMN-AC-06 biomass after long-term storage
Garbuzneak Anastasia , Byrsa Maxim , Burtseva Svetlana , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg
Institute of Microbiology and Biotechnology
Mikrobiolohichnyi Zhurnal
Nr. 5(82) / 2020 / ISSN 1028-0987 / ISSNe 2616-9258
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea procedeelor pentru liofilizarea şi păstrarea microorganismelor
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga , Burţeva Svetlana , Bîrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medii de reactivare a microorganismelor liofilizate în baza extracte de origine cianobacteriană şi nanoparticulelor de fier
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga , Burţeva Svetlana , Bîrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продуктивность биомассы и образование липидов у стрептомицетов на средах сложного состава
Васильчук А.1 , Бырса М.1 , Березюк Юлия2 , Гарбузняк А.3 , Караман Марианна4
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
3 Институт физиологии и санокреатологии,
4 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Биология – наука XXI века
Ediția a 24-a. 2020. Пущино, Россия. ISBN 978-5-91874-901-2.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Antimicrobial and plant growth promoting properties of Streptomyces strains isolated from soils in Republic of Moldova
Burtseva Svetlana1 , Byrsa Maxim1 , Boueva Olga2 , Starodumova Irina2 , Evtushenko Lyudmila2 , Iurcu-Străistaru Elena3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants named after K.I. Skryabin,
3 Institute of Zoology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(26) / 2019 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medii de protecţie în baza substanțelor de origine biologică pentru liofilizarea microorganismelor
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan (Olan) Olga , Burţeva Svetlana , Bîrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on streptomycetes from moldovian soils with antifungal, nematicidal and phytostimulating activity on tomato
Burtseva Svetlana1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Byrsa Maxim1 , Sasanelli Nicola3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Zoology,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Mikrobiolohichnyi Zhurnal
Nr. 1(81) / 2019 / ISSN 1028-0987 / ISSNe 2616-9258
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study on the action of nanoparticles of Fe3O4 and Fe0 on microorganisms
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan (Olan) Olga , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Batyr Ludmila , Slănină Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Acțiunea antioxidantă a extractelor din spirulină şi influența lor asupra conservării microorganismelor
Batîr Ludmila , Djur (Maxacova) Svetlana , Bîrsa Maxim , Roşca Mariana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 48