IBN
Închide
Gînsari Irina Nicolai
Cuvinte-cheie (21): active carbon (2), очистка (1), нитриты (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 7

Characteristics of nut shells activated carbons
Gînsari Irina, Nastas Raisa
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of surface groups on activated carbons by BOEHM and potentiometric titrations
Gînsari Irina1, Nastas Raisa1, Lupascu Tudor1, Poddubnaya Olga2, Puziy Alexander2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute for Sorption and Problems of Endoecology
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrophilization of the pyrolysis residue of tires to obtain watermiscible pigments
Petuhov Oleg1, Timbaliuc Nina1, Vitiu (Boldişor) Aliona12, Gînsari Irina1, Cebotari Irina1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetryand 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Editia 5. 2019. Roma, Italy. ISBN 978-3-940237-59-0.
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.
Nastas Raisa1, Goreacioc Tatiana2, Gînsari Irina1, Cebotari Inna1, Lupaşcu Tudor1, Sandu Maria2, Tărîţă Anatolie2, Mitina Tatiana1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of active carbons for removal of nitrite ions from water
Goreacioc Tatiana12, Nastas Raisa1, Gînsari Irina1, Cebotari Irina1, Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vegetal active carbons for adsorption of toxic metal ions
Nastas Raisa, Gînsari Irina, Lupascu Tudor
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water-miscible pigments from tire pyrolysis residues: preparation and physico-chemical characterisation
Petuhov Oleg1, Timbaliuc Nina1, Vitiu (Boldişor) Aliona12, Gînsari Irina1, Cebotari Irina1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Adaptarea metodei ABTS●+ pentru determnarea proprietăților antioxidante ale cărbunilor active
Gînsari Irina12, Nastas Raisa1
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regularities of Modification of Active Carbons by Oxygen-Containing Manganese Compounds
Ivanets Andrei1, Nastas Raisa2, Kuznetsova Tatyana F.1, Azarova Tatyana1, Postolachi Larisa2, Gînsari Irina2, Voronets E. A.1, Rusu Vasile2, Lupascu Tudor2
1 Institute of General And Inorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces
Nr. 4(54) / 2018 / ISSN 2070-2051
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Analiza spectrală în domeniul IR a cărbunelui activ modificat cu clor
Gînsari Irina, Nastas Raisa
Institutul de Chimie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carbonaceous adsorbents for removal of pollutants from water
Gînsari Irina12, Nastas Raisa1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metal oxide catalysts for water purification
Nastas Raisa1, Ivanets Andrei2, Postolachi Larisa1, Varanets Yeugeniy2, Azarova Tatyana2, Gînsari Irina1, Goreacioc Tatiana1, Rusu Vasile1, Petuhov Oleg1, Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of General And Inorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea și caracterizarea cărbunelui activ din coji de nuci
Gînsari Irina1, Nastas Raisa2
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temperature programmed decomposition of nut shells active carbons
Gînsari Irina1, Gromovoy Taras2, Nastas Raisa1, Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4. 2017. Germany. ISBN 978-3-940237-47-7.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Active carbons modified with manganese compounds
Nastas Raisa1, Lupascu Tudor1, Postolachi Larisa1, Rusu Vasile1, Petuhov Oleg1, Gînsari Irina1, Goreacioc Tatiana12
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Chemistry, physics and technology of surface Devoted to the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine. Workshop "Nanostructured biocompatible / bioactive materials"
2016. Kyiv, Ukraine. ISBN 978-966-02-7921-6.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of redox properties of modified active carbons
Nastas Raisa1, Postolachi Larisa1, Gînsari Irina12, Goreacioc Tatiana13, Rusu Vasile1, Petuhov Oleg1, Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Ecology and Geography of the ASM
The Environment and the Industry SIMI 2016 Book of abstracts
Ediția a 19-a, Book of abstracts. 2016. București, România. DOI 10.21698/simi.2016.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nitrite ions adsorption kinetics on active carbons from local raw material
Nastas Raisa1, Gînsari Irina12, Goreacioc Tatiana13, Rusu Vasile1, Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Ecology and Geography of the ASM
The Environment and the Industry SIMI 2016 Book of abstracts
Ediția a 19-a, Book of abstracts. 2016. București, România. DOI 10.21698/simi.2016.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porous structure of active carbons modified with manganese compounds
Lupascu Tudor1, Nastas Raisa1, Ivanets Andrei2, Postolachi Larisa1, Azarova Tatyana2, Rusu Vasile1, Kuznetsova Tatyana F.2, Petuhov Oleg1, Gînsari Irina1, Goreacioc Tatiana13
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Институт общей и неорганической химии НАНБ,
3 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Chemistry, physics and technology of surface Devoted to the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine. Workshop "Nanostructured biocompatible / bioactive materials"
2016. Kyiv, Ukraine. ISBN 978-966-02-7921-6.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Cărbune activ modificat pentru adsorbția ionilor de nitrit
Gînsari Irina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Viitorul ne aparţine
Ediția V-a . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modification of carbonaceous adsorbents with manganese compounds
Gînsari Irina1, Postolachi Larisa1, Rusu Vasile1, Petuhov Oleg1, Goreacioc Tatiana12, Lupascu Tudor1, Nastas Raisa1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20