IBN
Închide
Blaşcu Olesea
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Obiectul și latura obiectivă a infracţiunii de viol
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflexii privind obiectul și subiectul protecției desenului și modelului industrial
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Aspectele generale ale relațiilor REPUBLICII Moldova cu România
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Aspecte de drept comparat privind impedimentele la căsătorie
Ciudin Oxana , Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4. 2019. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 8 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de drept comparat privind impedimentele la căsătorie
Ciudin Oxana , Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4. 2019. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiuni generale cu privire la dreptul de autor
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5. 2019. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiuni generale cu privire la impozite
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oficii internaționale cu atribuții în domeniul dreptului de proprietate
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile culturale și educaționale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4. 2019. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 8 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Noţiuni generale privind actul administrativ fiscal
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Conditiile de fond pozitive la încheierea căsătoriei. Aspecte comparate
Ciudin Oxana , Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ediția 3. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-035-0.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contestarea acțiunilor și actelor de control fiscal
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expertiza medico – legală de constatare a infracţiunii de viol. Evaluarea informaţiei statistice pe sudul Republicii Moldova pe anii 2013 - 2016
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-319. Vizualizări-2338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiuni generale privind actul administrativ fiscal
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre contribuabil și administrația fiscală –temelia dialogului în cadrul procesului de efectuare a controlului fiscal
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ediția 3. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-035-0.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Contenciosul fiscal - specie a contenciosului administrativ
Blaşcu Olesea1 , Balmuş Victor2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiuni generale privind actul administrativ fiscal
Blaşcu Olesea
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-83-4.
Disponibil online 19 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Conceptul şi natura juridică a probaţiunii în legislaţiile altor state
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al contenciosului fiscal în Republica Moldova – metodologia cercetării
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Marca comunitară – o oportunitate pentru companii.
Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 20 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23