IBN
Închide
Chişca Diana
Cuvinte-cheie (48): Transition metal (3), IR spectroscopy (3), X-ray (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 8

Aspecte ale strategiei de proiectare – monitorizare – evaluare a proiectelor STE(A)M la disciplina chimie
Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuşi coordinativi ai metalelor tranziţionale cu ligandul flexibil 4,4'-diamonidifenilmetan. Sinteză, structură şi proprietăţi
Cociu Vera1, Pliusnina M.1, Chişca Diana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Volumul II. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuşi coordinativi cu baze azotate. Analiza literaturii. Structură şi proprietăţi
Caimac Nicoleta12, Chişca Diana21
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Volumul II. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor de autoevaluare și evaluare reciprocă la elevi în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia12, Chişca Diana13
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul "V. Bejinaru", s. Hăsnășenii Noi, r-nul Drochia,
3 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O altă viaţă plasticului
Cîrlig Tina, Chişca Diana
Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Volumul II. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele STE(A)M – metodă complexă de dezvoltare a competențelor inter- și transdisciplinare la chimie
Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Six transition metal–organic materials with the ditopic 4,4′-diaminodiphenylmethane ligand: Synthesis, structure characterization and luminescent properties
Chişca Diana1, Croitor Lilia1, Melnic Elena1, Petuhov Oleg23, Kulikova Olga1, Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Chemistry
Polyhedron
Nr. 192 / 2020 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biological properties of the novel coordination compound with rhodanine-3-acetic acid
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Chişca Diana13, Gorincioi Elena23, Coropceanu Eduard23, Bourosh Pavlina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 24 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Compusi coordinativi ai unor metale tranziționale cu acidul 2-(4-oxo-2-tioxotiazolidin-3-il)acetic
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Chişca Diana13, Gorincioi Elena23, Siminel Anatolii1, Coropceanu Eduard23, Bouroş Pavlina13
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Institutul de Chimie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVII-a. 2019. România, Iaşi. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea sumativă în procesul de determinare a progresului școlar
Chişca Diana12, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heterometallic coordination polymers: synthesis and X-ray study
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Croitor Lilia1, Chişca Diana13, Petuhov Oleg2, Coropceanu Eduard23, Bourosh Pavlina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
Book of Abstractsof the 28th Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry – Eugen Segal – of the Commission for Thermal Analysis and Calorimetry of the Romanian Academy (CATCAR28)
2019. România, Arad. ISBN 978-606-675-208-4.
Disponibil online 19 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea școlară și profesională a elevilor prin studiul chimiei
Pîrgari Rovim1, Chişca Diana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural and spectroscopic characterization of Cd(II) coordination complexes with 4,4´-diaminodiphenylmethane
Chişca Diana12, Melnic Elena1
1 Institute of Applied Physics,
2 Moldova Tiraspol State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 4 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural characterization and emission properties of mixed-ligand transition metal coordination complexes with dicarboxylic acids and pyrazinecarboxamide
Chişca Diana12, Siminel Anatolii1, Fonari Marina1, Croitor Lilia1
1 Institute of Applied Physics,
2 Moldova Tiraspol State University
Polyhedron
Nr. 170 / 2019 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, Characterization and Thermal Studies of new Zn(II) monomer based on 4,4´-diaminodiphenylmethane
Chişca Diana1, Melnic Elena1, Coropceanu Eduard23, Petuhov Oleg2, Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetryand 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Editia 5. 2019. Roma, Italy. ISBN 978-3-940237-59-0.
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Crocodile chemistry – experimente virtuale utilizate în predarea și învățarea chimiei
Chişca Diana12
1 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New dinuclear Cu(II) compound with malonic acid and pyrazinecarboxamide antibacterial agent: structure and biological activity
Chişca Diana12, Croitor Lilia1
1 Institute of Applied Physics,
2 Moldova Tiraspol State University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 January, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rețele coordinative carboxilice ale Co(II), Cd(II) și Zn(II) decorate cu liganzi nicotinamidici: sinteză, proprietăți fizico-chimice
Chişca Diana12, Croitor Lilia1, Petuhov Oleg3, Coropceanu Eduard23, Fonari Marina1
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Chimie
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Single-crystal to single-crystal transformations as accompaning events in adsorption-desorption processes in coordination polymers
Chişca Diana12, Croitor Lilia1, Petuhov Oleg3, Coropceanu Eduard23, Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Chemistry
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stacking patterns in the mononuclear Zn(II) and Cd(II) adducts with emissive triimidazole ligand
Bold Victor1, Kravtsov Victor1, Chişca Diana1, Croitor Lilia1, Fonari Marina1, Lucenti Elena23, Cariati Elena34
1 Institute of Applied Physics,
2 Institutul de Stiinţe şi Tehnologii Moleculară,
3 INSTM-UdR Milano,
4 University of Milan
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 43