IBN
Închide

66Publicaţii

595Descărcări

28652Vizualizări

Chişca Diana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(9)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 47. Publicaţii peste hotare - 13.
Publicații indexate în SCOPUS - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 10
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 40
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 1

Unprecedented Coordination Compounds with 4,4′-Diaminodiphenylethane as a Supramolecular Agent and Ditopic Ligand: Synthesis, Crystal Structures and Hirshfeld Surface Analysis
Craciun Nicoleta12 , Chişca Diana12 , Melnic Elena1 , Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics, MSU,
2 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Crystals
Nr. 2(13) / 2023 / ISSN 2073-4352
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

Învățarea chimiei prin problematizare
Corciu Eugenia1 , Chişca Diana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,4'-diaminodifenilmetan și 4,4'- diaminodifeniletan în compușii coordinativi. Sinteză, structură și proprietăți
Caimac Nicoleta12 , Chişca Diana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 2D cadmium coordination host framework with inclusion of 4,4ʹ-diaminodiphenylmethane and 4,4ʹ-bipyridine guest molecules
Caimac Nicoleta12 , Melnic Elena12 , Chişca Diana12
1 Institute of Applied Physics,
2 Tiraspol State University (TSU)
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual applications of infrared spectrophotometry in determining the quality of daily products
Rotari Natalia1 , Coşcodan Elena1 , Chişca Diana12
1 Tiraspol State University (TSU),
2 Institute of Applied Physics
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuși coordinativi cu acidul 3(m)- aminobenzoic: analiza literaturii privind sinteza, structura și aplicare
Cazacioc Nadejda1 , Chişca Diana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuşi coordinativi cu liganzi piridindicarboxilici. Analiza literaturii. Structură şi proprietăţi
Coşcodan Elena1 , Chişca Diana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea concentrației de etanol în dezinfectantele de mâini pe bază de alcool etilic utilizând spectroscopia în Infraroșu
Cîrlig Tina , Chişca Diana
Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratoare virtuale aplicații online și offline în predarea chimiei
Caimac Nicoleta1 , Chişca Diana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-50. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structural characterization and thermal analysis of Co(II) monomer based on 2,3-pyridinedicarboxylic acid
Coşcodan Elena1 , Melnic Elena12 , Petuhov Oleg3 , Chişca Diana12
1 Tiraspol State University (TSU),
2 Institute of Applied Physics,
3 Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure and thermal properties of Co(II) coordination polymer with inclusion of 4,4'-diaminodiphenylethane guest molecules
Craciun Nicoleta12 , Melnic Elena2 , Chişca Diana12
1 Institute of Applied Physics,
2 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Chimia ecologică şi a mediului
Ediția 20, R. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-467-1 (PDF).
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin-1-ium nitrate: intriguing crystal structure with highZ′/Z′′ and hydrogen bond numbers and Hirshfeld surface analysis of intermolecular interactions
Caimac Nicoleta12 , Melnic Elena1 , Chişca Diana12 , Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Tiraspol State University (TSU)
CrystEngComm
Nr. 17(23) / 2021 / ISSN 1466-8033
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea creativă a ghidului lucrărilor de laborator-un pas important în eficientizarea demersului didactic
Sîrbu Natalia1 , Chişca Diana23
1 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice privind organizarea studiilor la distanță la disciplina chimie
Rotari Natalia , Chişca Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cocristale și săruri organice în baza bazelor azotate: sinteză, structură și proprietăți
Caimac Nicoleta12 , Chişca Diana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor inter- și transdisciplinare la elevi în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia , Chişca Diana , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Four Cu(II) coordination polymers with biocompatible isonicotinamide and picolinate ligands in interplay with anionic and neutral linkers
Chişca Diana12 , Croitor Lilia1 , Coropceanu Eduard2 , Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Tiraspol State University (TSU)
Inorganic Chemistry Communications
Nr. 132 / 2021 / ISSN 1387-7003
Disponibil online 11 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logica experimentului – inovare didactică în studierea disciplinelor chimice
Sîrbu Natalia1 , Chişca Diana2
1 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala online: calitate și perspective.
Căprița Nicolae1 , Chişca Diana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-72. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe și percepții privind alegerea Chimiei ca specialitate și carieră
Pîrgari Rovim1 , Chişca Diana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 66