IBN
Închide
Railean Nadejda
Cuvinte-cheie (29): vitellogenesis (1), sterile females (1), resorption (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Morphofunctional Characteristics of the Ovaries of Pumpkinseed Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) from the Kuchurgan Reservoir (Cooling Water Body of the Moldavian Regional Power Plant)
Fulga Nina, Toderash Ion, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Railyan Nadejda
Institute of Zoology
Russian Journal of Biological Invasions
Nr. 1(10) / 2019 / ISSN 2075-1117 / ISSNe 2075-1125
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Crabul de mâl (nord-american) Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841) - o nouă specie invazivă în Moldova.
Filipenco Serghei1, Purcic Veaceslav2, Dumbrăveanu Dorin2, Railean Nadejda23
1 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko” ,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика гонад у половозрелых самок бычка-головача Neogobius Kessleri (Gunter,1861) нижнего Днестра в нерестовый период
Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис, Раилян Надежда
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Contribuții la cunoașterea faunei helmintice a moluștelor bivalve in ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova
Toderaş Ion, Gherasim Elena, Railean Nadejda, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

On benthic macroinvertebrates of the Lake Beleu
Munjiu Oxana, Shubernetski Igor, Railyan Nadejda
Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wether invasive bivalves can control phytoplankton development under elevated temperatures
Razlutskij V.1, Ungureanu Laurenţia2, Zubcov Elena2, Sysova E.1, Munjiu Oxana2, Lebedenko Liubovi2, Tumanova Daria2, Railyan Nadejda2, Alehnovich A.1
1 Scientific practical centre NAS of Belarus for biological resources,
2 Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Репродуктивная способность самок Gasterosteus aculeatus linnaeus, 1758 среднего Днестра
Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис, Раилян Надежда
Институт Зоологии АН РМ
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Морфофизиологическая характеристика гонад половозрелых самок Perccottus Glenii Dubowski, 1877 реки Лопатна
Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис, Раилян Надежда
Институт Зоологии АН РМ
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Репродуктивная биология белого толстолобика hypophthalmichthys molitrix (val.) в разнотипных водоемах
Фулга Нина, Тодераш Ион, Раилян Надежда
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика репродуктивной системы у половозрелых самок судака (Sander lucioperca L.) из водохранилища Костешть-Стынка в период годового репродуктивного цикла
Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис, Раилян Надежда
Институт Зоологии АН РМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Benthic macroinvertebrates of the Prut river (2012-2013)
Munjiu Oxana, Toderash Ion, Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Shubernetski Igor, Railyan Nadejda, Banu Vitalie
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of gonads in mature females of Sander lucioperca (l.) from Costesti-Stanca reservoir in  the period of reproductive cycle
Fulga Nina, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Railyan Nadejda, Dumbrăveanu Dorin
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Species composition and prevalence of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in the scientific reserve “Pădurea Domnească”, Moldova
Şuleşco Tatiana, Toderash Ion, Toderaş Lidia, Bujor Aliona, Railyan Nadejda
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Căile pătrunderii şi rata expansiunii a speciilor invazive de peşti in ecosistemele Republicii Moldova
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Toderaş Lidia, Usatîi Marin, Railean Nadejda
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Сравнительная морфо-функциональная характеристика гонад у самок Rutilus rutilus heckeli разных популяций
Фулга Нина, Тодераш Ион, Раилян Надежда, Usatîi Adrian, Русу Вадим, Croitoru Ion, Cebanu Aureliu
Институт Зоологии АН РМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

SOS Honey bee: Detection of four highly pathogenic bee viruses in Apiaries from Republic of Moldova
Toderaş Ion1, Movilă Alexandru1, Molotievskiy Munteanu Natalia1, Şuleşco Tatiana1, Rudic Valeriu2, Railean Nadejda1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16