IBN
Închide
Mirgorod Iurie
Cuvinte-cheie (54): reciprocal hybrids (4), water dispersed solutions (3), antifungal effect (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Evaluation of stimulatory, antifungal and thermo-resistant action of aqueous dispersions of nanoparticles on seeds of parental forms and reciprocal hybrids of winter wheat(
Maslobrod Sergey1, Lupashku Galina A.1, Gavzer Svetlana1, Gore Andrei1, Mirgorod Yu.2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Southwest State University
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Structure of micelles of sodium dodecyl sulphate in water: an X-Ray and dynamic light scattering study
Mirgorod Yu.1, Chekadanov Alexander1, Dolenko Tatiana23
1 Southwest State University,
2 Lomonosov Moscow State University,
3 National Research Nuclear University MEPhI, Moscow
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Influence of nanoparticles of Cu, Co, and ZnO on micromycetes
Timush Ion1, Sîrbu Tamara1, Maslobrod Sergey2, Mirgorod Yu.3, Borsch N.3, Borodina Valentina3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
3 Southwest State University
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка стимуляционного и фунгицидного действия водных дисперсий с наночастицами на семена родительских форм и реципрокных гибридов пшеницы
Маслоброд Сергей1, Миргород Юрий2, Лупашку Галина1, Гавзер Светлана1, Gorea Anatol1, Борщ Н.2
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Юго-Западный Государственный университет
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получение и характеризация наночастиц висмута для волоконных световодов
Миргород Юрий1, Борщ Н.1, Чекаданов С.1, Абакумов П.1, Кондря Елена2
1 Юго-Западный Государственный университет,
2 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фунгицидное, терморезистентное и стимуляционное действие водных дисперсий с наночастицами металлов на семена родительских форм и гибридов томата и пшеницы
Маслоброд Сергей1, Лупашку Галина1, Гавзер Светлана1, Горе Андрей1, Миргород Юрий2, Борщ Н.2
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Юго-Западный Государственный университет
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Влияние обработки семян родительских форм и реципрокных гибридов озимой пшеницы водными дисперсиями с наночастицами на жизнеспособность семян и продуктивность растений в полевых условиях
Маслоброд Сергей1, Миргород Юрий2, Шибаев Александр3, Гройсман Ирина3, Сидоренко Анатолий3, Гавзер Светлана1, Агеева Лилия2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 Юго-Западный Государственный университет,
3 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Biocidal copper impregnated cotton
Mirgorod Yu.1, Emelyanov S.1, Dmitrieva O.1, Maslobrod Sergey2
1 Southwest State University,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of nanoparticles on the viability of fungus Penicillium funiculosum – producer of catalase
Sîrbu Tamara1, Maslobrod Sergey2, Mirgorod Yu.3, Borodina Valentina3, Borsch N.3, Ageeva L.3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Southwest State University
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние водных дисперсий с наночастицами висмута и слабых электромагнитных полей на жизнеспособность семян и продуктивность растений родительских форм и гибридов пшеницы
Маслоброд Сергей1, Миргород Юрий2, Лупашку Галина1, Шибаев Александр3, Гройсман Ирина3, Сидоренко Ала3, Горе Андрей1, Гавзер Светлана1, Агеева Лилия2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 Юго-Западный Государственный университет,
3 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние водных дисперсий с наночастицами серебра, меди и висмута на жизнеспособность гриба Penicillium Funiculosum, продуцента каталазы
Сырбу Тамара1, Маслоброд Сергей2, Миргород Юрий3, Борщ Н.3, Бородина Валентина3, Агеева Лилия3
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
3 Юго-Западный Государственный университет
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Effect of aqueous dispersions with NPAg, NPCu, NPBi, and ZnNO, millimeter-wave radiation, and weak magnetic fields on the germination of triticale and wheat seeds under the action of a pathogenic fungus and low temperatures
Maslobrod Sergey1, Mirgorod Yu.2, Lupashku Galina A.1, Borsch N.2, Borodina Valentina2, Ageeva L.2, Shibaev Alexandr3, Groisman Irina3
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Southwest State University,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of dispersed solutions of copper, silver, bismuth and zinc oxide nanoparticles on growth and catalase activity of penicillium funiculosum
Sîrbu Tamara1, Maslobrod Sergey2, Mirgorod Yu.3, Borodina Valentina3, Borsch N.3, Ageeva L.3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Southwest State University
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using plants saturated by nanoparticles as a photoelectrochemical cell
Mirgorod Yu.1, Maslobrod Sergey2
1 Southwest State University,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Оценка материнского эффекта по реакциям семян родительских форм и гибридов томата и пшеницы на действие водных дисперсий с наночастицами серебра и меди и других внешних факторов
Маслоброд Сергей1, Миргород Юрий2, Лупашку Галина1, Бородина Валентина2, Борщ Н.2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 Юго-Западный Государственный университет
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Stimulation of seed viability by means of dispersed solution of silver nano-particles
Maslobrod Sergey1, Mirgorod Yu.2, Lupashku Galina A.1, Borsch N.2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Kursk State Technical University
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 20 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimulation of seeds viability by means of disperse solution of copper nano-particles at extremely low concentration
Maslobrod Sergey1, Mirgorod Yu.2, Lupashku Galina A.1, Borsch N.2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Kursk State Technical University
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение структуры и магнитных свойств шунгитового минерала при нагревании
Емельянов С.1, Миргород Юрий, ФЕДОСЮК Валерий2, Хотынюк С.
1 Юго-Западный Государственный университет,
2 Институт физики им. Б.И.Степанова НАНБ
Электронная обработка материалов
Nr. 6(49) / 2013 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Протекторное действие наночастиц серебра и электромагнитного излучения на семена тритикале при пониженной температуре
Маслоброд Сергей1, Миргород Юрий2, Бородина Валентина2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Юго-Западный Государственный университет
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стимуляция жизнеспособности семян с помощью дисперсных систем, содержащих наночастицы серебра и меди
Маслоброд Сергей1, Миргород Юрий2, Лупашку Галина1, Бородина Валентина2, Борщ Н.2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Universitatea Tehnică de Stat din Kursk
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20