IBN
Închide

30Publicaţii

143Descărcări

12737Vizualizări

Catan Petru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Effect of the COVID-19 pandemic period of the republic of Moldova between truth and false
Shargu Lilia , Catan Petru
University of European Studies of Moldova
Cogito
Nr. 3(13) / 2021 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of foreign economic activities with the help of taxes
Catan Petru , Gulca Lilia
University of European Studies of Moldova
Annali d’Italia
Nr. 16 / 2021 / ISSN 3572-2436
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты научного исследования производства и реализации сельскохозяйственной продукции в динамике,
Пармакли Дмитрий1 , Катан Петр2 , Запша Галина3
1 Комратский государственный университет,
2 Европейский Университет Молдовы,
3 Одесский государственный аграрный университет
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методологические подходы оценки политического и экономического рисков зарубежных инвестиций
Катан Петр , Пырцак Григорий
Европейский Университет Молдовы
Sciences of Europe
Nr. 1(73) / 2021 / ISSN 3162-2364
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рассмотрение экономических факторов политического риска сквозь призму исторических событий
Катан Петр1 , Алымова Татьяна2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Sciences of Europe
Nr. 3(64) / 2021 / ISSN 3162-2364
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Experiența externă a funcționării instituțiilor financiare de sprijin al micului business
Catan Petru1 , Zamoiskii Vitalie2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul de muncă și ocuparea populației rurale în Republica Moldova
Catan Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы влияния инфекции COVID-19 на состояние мировой экономики
Катан Петр1 , Тодорич Людмила2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Căile de sporire a calității și eficienței deciziilor manageriale în sectorul agrar
Catan Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea economică în sectorul agrar: factori și condiții de modelare
Catan Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-Știința – premisă pentru eficientizarea colaborării în domeniul cercetării științifice
Catan Petru1 , Cujba Rodica2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(222-224) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нестабильность производства продукции сельского хозяйства в зонах неустойчивого земледелия
Катан Петр1 , Пармакли Дмитрий2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Procesul managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanțare din Republica Moldova
Catan Petru1 , Popa Viorica2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об изменении приоритетов в оценке труда менеджера
Контиев Валерий , Катан Петр
Славянский университет Республики Молдова
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уровень образования – ключевой фактор экономического развития
Пармакли Дмитрий1 , Катан Петр2
1 Комратский государственный университет,
2 Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Delimitări conceptuale ale managementului în general şi a managementului sporirii eficienţei economice
Catan Petru , Companeeţ Maria
Universitatea Slavonă a Moldovei
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemului multifactorial de luare a deciziilor manageriale în sectorul agrar
Catan Petru
Universitatea de Stat din Leningrad
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ возможностей реализации инструментов мотивации в менеджменте отечественных предприятий
Catan Petru , Companeeţ Maria
Universitatea Slavonă a Moldovei
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика макроэкономических показателей Республики Молдова в период 1991-2016 годов
Катан Петр , Компанеец Марина
Славянский университет Республики Молдова
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

The analysis of banking sector in Moldova in 2014 through financial stability indicators
Catan Petru1 , Popa Viorica2
1 Universitatea Slavonă a Moldovei ,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30