IBN
Închide
Leviţcaia Alla Petru
Cuvinte-cheie (46): regional development (4), innovation policy (2), Innovation and Educational cluster (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Review of enotourism tourism services: worldwide, national and local trends
Levitskaia Alla
Comrat State University
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внедрение непрерывного образования в области предпринимательства в сельской местности посредством электронных MOOC курсов
Великова Татьяна, Левитская Алла
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția a 5-a, Vol. II. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-7-2.
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Потенциал развития туризма в АТО Гагаузия
Левитская Алла
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 24 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие туризма в АТО Гагаузия: текущая ситуация и перспективы
Левитская Алла
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția a 5-a, Vol. I. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 26 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Complexul de indicatori pentru măsurarea capacității de inovare a regiunii
Leviţcaia Alla
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Диагностика вероятности банкротства предприятия (на базе SA "Tomai Vinex")
Leviţcaia Alla, Autor Nou
Universitatea de Stat din Comrat
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția a 3-a. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу оценки роли университета в социально-экономическом развитии региона
Левитская Алла
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

In quest of methods to increase entrepreneurial activity: field experiment in Moldova
Autor Nou, Levitskaia Alla
Comrat State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

In quest of mechanism to increase a level of entrepreneurial innovation activity
Levitskaia Alla
Comrat State University
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incubator “InnoCenter KDU” – the Initiator and Leader of the Regional Innovation Development
Levitskaia Alla1, Ghenova Svetlana1, Aricova Zinovia2
1 Incubatorul de Inovare "Innocenter",
2 Comrat State University
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanism of initiating endogenous growth in peripheral regions: in case of autonomous territorial unit Gagauzia
Levitskaia Alla
Comrat State University
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
State policy of innovation - oriented SMEs development: in case of the Republic of Moldova.
Levitskaia Alla, Ghenova Svetlana, Curaxina Svetlana
Comrat State University
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857--436
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методология оценки имплементации организационных нововведений на базе винодельческих предприятий АТО Гагаузия
Левитская Алла, Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Intellectus
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 16 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

К вопросу о роли регионального университета в воспроизводстве человеческого потенциала
Левитская Алла, Бабенко Е.
Комратский государственный университет
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 29 August, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модель наращивания инновационного потенциала на базе кластеризации отраслей и секторов региональной экономики
Левитская Алла
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Clusterul inovativeducaţional ca o varietate a reţelelor de dezvoltare inovativă regională
Leviţcaia Alla
Universitatea de Stat din Comrat
Economica
Nr. 2(84) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка инновационного потенциала малого и среднего бизнеса АТО Гагаузия
Левитская Алла
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль интеллектуального капитала в инновационном развитии региона
Левитская Алла, Бабенко Е.
Комратский государственный университет
Intellectus
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные структуры регионального инновационного развития
Левитская Алла
Комратский государственный университет
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансфер технологий как основной источник регионального роста
Левитская Алла
Комратский государственный университет
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28