IBN
Închide
Burbulea Rodica
Cuvinte-cheie (62): import (2), export (2), strategy (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova
Burbulea Rodica1, Moroi Elena1, Şargu Lilia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Analiza strategiilor promoționale aplicate în entitate
Burbulea Rodica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Indicaţia geografică, denumirea de origine – instrumente eficiente de marketing pentru promovarea dezvoltării socio-economice a ţării
Burbulea Rodica, Movileanu Veronica, Gangan Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe de dezvoltare a strategiilor de poziţionare pe piaţă a întreprinderilor agroalimentare
Burbulea Rodica, Melnic Viorel
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aplicarea măsurilor de politică netarifară la mărfurile ce se importă
Melnic Viorel, Burbulea Rodica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studii Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 24 October, 2016. Descarcări-58. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aplicarea măsurilor de politică tarifară la importul mărfurilor
Melnic Viorel, Burbulea Rodica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studii Economice
Nr. 3-4 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 25 October, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exportul – factor determinant în economie
Melnic Viorel, Burbulea Rodica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme de clasificare şi codificare a mărfurilor utilizate în comerţul internaţional
Burbulea Rodica, Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Analiza metodelor şi tehnicilor de cercetare a pieţei turistice
Burbulea Rodica
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gama sortimentală şi analiza politicii de produs în unităţile de agrement
Burbulea Rodica, Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa turistică – principala componentă a mediului economico – social
Burbulea Rodica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premizele globalizării în îndustria ospitalităţii şi turismului
Burbulea Rodica, Şveţ Ecaterina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe actuale in organizarea activităţii de marketing in intreprinderile agroalimentare
Burbulea Rodica
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Analiza, evaluarea şi prognozarea activităţii turistice a Republicii Moldova
Gribincea Alexandru1, Burbulea Rodica2, Şveţ Ecaterina1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 4(74) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea gradului de satisfacţie a clienţilor faţă de produsele întreprinderii
Burbulea Rodica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea – condiţie a dezvoltării strategice a firmei de turism
Burbulea Rodica
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Cererea şi oferta de produse agricole pe piaţa Republicii Moldova
Burbulea Rodica1, Gherman Olimpiu2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi analiza activităţii investiţionale în Republica Moldova
Burbulea Rodica1, Diacon Raisa2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele de studiere şi prognozare a conjuncturii pieţelor agricole
Burbulea Rodica
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile contabilităţii şi analizei veniturilor activităţii operaţionale
Chişlaru Angela, Burbulea Rodica
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21