IBN
Închide
Botnari Nadejda
Cuvinte-cheie (57): financial performance (3), rentabilitate (2), evaluation (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Aspecte teoretico-metodologice privind managementul financiar al corporaţiei
Ciubotaru Maria, Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legătura de impact dintre rentabilitate şi risc economic la întreprindere
Spînachi Ecaterina, Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Analiza situaţiei financiare a întreprinderilor din domeniul industriei vinicole din Republica Moldova
Botnari Nadejda, Şchiopu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul de dezvoltare a întreprinderilor agricole din Republica Moldova și politica de finanțare a acestora
Spînachi Ecaterina, Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Creşterea eficientizării impozitării în Republica Moldova prin implementarea auditului fiscal
Botnari Nadejda1, Griciuc Petru2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al R.Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelling the financial performance of the industrial enterprises – case of light, wine and machinery industries
Botnari Nadejda1, Nedelcu Ana1, Onofrei Ecaterina2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Estimarea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întrepriderilor industriale
Botnari Nadejda1, Nedelcu Ana2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţei financiare a întreprinderilor industriale prin prisma dimensiunilor de profitabilitate, rentabilitate şi creştere
Botnari Nadejda1, Nedelcu Ana2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Economica
Nr. 3(93) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 October, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Eficienţa economică / Creşterea economică
Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insolvabilitatea întreprinderii: implicaţii economice şi juridice
Botnari Nadejda1, Timuş Angela2, Botnari Veaceslav3
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015. Descarcări-47. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitațile evaluarii performanței financiare a intreprinderii industriale
Botnari Nadejda1, Nedelcu Ana2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Dezvoltarea cadrului metodologic privind politica financiară a unităţilor economice din agricultură în contextul strategiilor lor de dezvoltare
Botnari Nadejda, Bulgac Vitalii
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul financiar în cadrul implementării proiectelor investiţionale privind alimentarea cu apă în Republica Moldova
Buşmachiu Eugenia, Botnari Nadejda, Timuş Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Abordări conceptuale privind dezvoltarea durabilă
Botnari Nadejda, Miron Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(71) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenţa proceselor integraţioniste asupra asigurărilor: prezent şi viitor
Botnari Nadejda, Teacă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(73) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Unele aspecte privind evoluţia sectorului naţional de asigurări şi stabilitatea financiară a operatorilor acreditaţi în acest sector
Botnari Nadejda, Teacă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 5(69) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Incidenţa ratei dobânzii bancare asupra procesului de economisire şi de stimularea cererii de investiţii pentru dezvoltare
Botnari Nadejda1, Rotaru Cristian2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 BC „Mobiasbanca-Groupe Société Générale” SA, Moldova
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea instrumentelor fiscale ca factor de impulsionare a creşterii economice
Botnari Nadejda, Griciuc Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(61) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18