IBN
Închide
Scerbatiuc Vasilii
Cuvinte-cheie (116): Общий план счетов бухгалтерского учета (3), облачные технологии (2), виды (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 7

Вопросы развития и практического применения системы бухгалтерских счетов
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы развития национальной учетно-экономической системы
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondialeConferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документальное оформление и порядок оплаты служебных командировок
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расходы хозяйствующих субъектов: виды, оценка и учет
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Счета как важный элемент системы бухгалтерского учета
Scerbatiuc Vasilii
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учётно-экономические вопросы развития предпринимательской деятельности
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономический анализ деятельности старинного комбината
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Вопросы совершенствования аналитического инструментария
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доходы хозяйствующих субъектов: виды, оценка и учет
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономический анализ в условиях глобализации и кризиса
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Вопросы совершенствования бухгалтерского учета в инновационной экономике
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 28 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы совершенствования финансового учета в рыночной экономике
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расходы как важные объекты бухгалтерского учета
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учет доходов и использование его информации в управлении
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовая отчетность в информационном обеспечении управления
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Актуальные вопросы счѐтного отражения бизнес-процессов рыночной экономики
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общетеоретические вопросы финансово-хозяйственного контроля
Щербатюк Василий1, Evdokimovisc V.2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
Vector European
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Типологические аспекты совершенствования сравнительного микроэкономического анализа
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Проблемные аспекты законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учёта
Щербатюк Василий
Славянский университет Республики Молдова
Studii Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 22 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы информационно-аналитического обеспечения евроинтеграционных процессов
Щербатюк Василий
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23