IBN
Închide
Jardan Ion
Cuvinte-cheie (42): module (5), lattice (4), meet (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 1

  Aplicațiile proprietăților funcțiilor în rezolvarea ecuațiilor
Corlat Andrei1 , Jardan Ion2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Институт математики и информатики им. Владимира Андрунакиевича, ГУМ
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-535-7.
Disponibil online 30 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

  Metode de rezolvare a ecuațiilor transcendente
Corlat Andrei1 , Jardan Ion2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Preradicals and closure operators in modules: comparative analysis and relations
Kashu A.1 , Jardan Jardan12
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Technical University of Moldova
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezolvarea unor probleme de geometrie cu ajutorul numerelor complexe
Dohotaru Leonid , Jardan Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezolvarea unor sisteme de ecuații algebrice
Dohotaru Leonid , Jardan Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Aplicarea monotoniei funcțiilor la rezolvarea ecuațiilor
Corlat Andrei , Jardan Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aplicatiile ccomplexe in rezolvarea diferitor probleme
Corlat Andrei1 , Jardan Ion2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Some particular cases for inverse operations in the class of preradicals in modules
Jardan Jardan
Technical University of Moldova
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele aspecte ale integrarii funcțiilor raționale
Corlat Andrei , Jardan Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  The behaviour of the inverse operations in the class of preradicals in special cases
Jardan Jardan
Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  On partial inverse operations in the class of preradicals of modules
Jardan Jardan12
1 Technical University of Moldova,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica
Vol. 27, / 2019 / ISSN 1224-1784 / ISSNe 1844-0835
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Left coquotient with respect to join in the class of preradicals in modules
Jardan Jardan
Technical University of Moldova
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea proprietăților modulului la rezolvarea inecuațiilor ce conțin simbolul lui
Corlat Andrei1 , Jardan Ion12
1 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici",
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  On the inverse operations in the class of preradicals of a module category, I
Jardan Jardan12
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 1(83) / 2017 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 4 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On the inverse operations in the class of preradicals of a module category, II 
Jardan Jardan
Technical University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 2(84) / 2017 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On the left coquotient with respect to meet for pretorsions in modules
Jardan Jardan
Technical University of Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 3 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16