IBN
Închide

32Publicaţii

803Descărcări

15302Vizualizări

Bîrcă Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2022 - 1

Global Top E-Commerce Companies: Transparency Analysis Based on Annual Reports
Bostan Ionel1 , Bîrcă Alic2 , Bîrcă Aliona2 , Sandu Christiana Brigitte3
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Journal of Risk and Financial Management
Nr. 7(15) / 2022 / ISSN 1911-8074
Disponibil online 4 September, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Transparența informației – instrument important al managementului în asigurarea performanței și dezvoltării guvernanței corporative
Bîrcă Aliona , Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Pozitia controlului intern la întocmirea raportului conducerii
Bîrcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a rezumate. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-986-1.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile auditului și controlul intern asupra gestiunii stocurilor
Bîrcă Aliona1 , Vîrtosu Artur2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Efes Vitanta Moldova Brewer
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele contabilității utilizate în organizarea controlului intern al entității
Bîrcă Aliona1 , Arnaut Ecaterina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 AO «Floare-Carpet»
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de control intern – studiu de sinteză privind abordarea sistemică
Bîrcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(132) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-71. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Metoda ABC: studiu de caz privind rolul costurilor indirecte în cadrul deciziilor manageriale
Bîrcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Ediția 7. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-127-59-2.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de control intern al entității: studiu de sinteză privind metodologia cercetării contabile
Bîrcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bîrcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-49. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu empiric asupra relațiilor dintre guvernanța corporativă și controlul intern
Bîrcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-56. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Controlul de gestiune: între contabilitate şi strategiile manageriale
Bîrcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-67. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul strategic și obiectivele de afaceri
Bîrcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanțelor financiare - etapă esențială în controlul de gestiune
Tabără Neculai1 , Bîrcă Aliona12
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Caracteristici definitorii cu privire la controlul de gestiune
Georgescu Iuliana1 , Bîrcă Aliona21
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctrinele contemporane privind controlul de gestiune
Bîrcă Aliona
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia conceptului de guvernanţă corporativă şi impactul asupra controlului intern din Republica Moldova
Bîrcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile controlului intern cu auditul
Bîrcă Aliona
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Aserţiuni privind configuraţia şi fazele misiunilor de audit intern
Bîrcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ţugui Alexandru , Bîrcă Aliona , Chelariu Gabriel
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţelor structurale în contextul evitării riscului de faliment
Bîrcă Aliona , Tabără Neculai , Autor Nou
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3018-4-8.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32