IBN
Închide
Bârcă Aliona
Cuvinte-cheie (59): guvernanță corporativă (3), mediu de control (2), management control (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Transparența informației – instrument important al managementului în asigurarea performanței și dezvoltării guvernanței corporative
Bârcă Aliona, Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Aspects of internal control for the preparation of the management report
Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a rezumate. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-986-1.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile auditului și controlul intern asupra gestiunii stocurilor
Bârcă Aliona1, Vîrtosu Artur2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Efes Vitanta Moldova Brewer
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de control intern – studiu de sinteză privind abordarea sistemică
Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(132) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Sistemul de control intern al entității: studiu de sinteză privind metodologia cercetării contabile
Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu de sinteză privind elementele controlului intern
Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu empiric asupra relațiilor dintre guvernanța corporativă și controlul intern
Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Controlul de gestiune: între contabilitate şi strategiile manageriale
Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Caracteristici definitorii cu privire la controlul de gestiune
Georgescu Iuliana1, Bârcă Aliona21
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile controlului intern cu auditul
Bârcă Aliona
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Consolidarea controlului intern: interes managerial în vederea creșterii performanțelor financiare
Ţugui Alexandru, Bârcă Aliona, Chelariu Gabriel
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Coerența politicilor contabile la întocmirea situațiilor financiare
Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 25 June, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Confruntări între controlul intern şi auditul extern: evoluţii internaţionale şi utilizare naţională în turism
Bârcă Aliona, Ţurcan Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extirparea devitală a pulpei dentare cu utilizarea pastei „Devit s“
Eni Lidia, Bârcă Aliona, Ivanov Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(28) / 2013 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Dilemele principiilor contabile
Tabără Nicolae, Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-31. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Necesitatea armonizării şi normalizării contabilităţii în instituţiile publice autohtone
Tabără Nicolae, Bârcă Aliona
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Economica
Nr. 3(73) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Criterii de recunoaştere a provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli
Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe actuale în utilizarea bazelor de evaluare
Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(63) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Criterii de calcul al indicelui deprecierii activelor pe termen lung
Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(60) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Implicaţiile principiului prudenţei asupra provizioanelor.
Ţurcanu Viorel, Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(55) / 2006 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20