IBN
Închide
Mihalciuc Camelia-Cătălina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 1

Rolul auditului financiar în evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
Grosu Maria1 , Mihalciuc Camelia-Cătălina2 , Cojocariu Ana-Maria1
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
XI Edition. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-92-2.
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Problematica criptomonedelor în contabilitate
Mihalciuc Camelia-Cătălina1 , Obreja Alexandru-Petrică1 , Grosu Maria2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a V-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-12-0.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul organizării contabilității entităților din sectorul agricol
Mihalciuc Camelia-Cătălina1 , Grosu Maria2 , Botnar Maria2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a V-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-12-0.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contribution of integrated reporting in determining the performance and value of a sustainable organization
Mihalciuc Camelia-Cătălina
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Journal of Social Sciences
Nr. 4(1) / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 3 April, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Practici și proceduri de audit financiar privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în România
Grosu Maria1 , Mihalciuc Camelia-Cătălina2
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contribution of integrated reporting in determining the performance and value of a sustainable organization
Mihalciuc Camelia-Cătălina
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Identification of the Company Profile Listed on the Romanian Stock Exchange Involved in CSR Actions
Nucă Dumitrița1 , Grosu Maria2 , Mihalciuc Camelia-Cătălina3 , Apetri Anisoara-Niculina3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
3 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1001 . 2020. Switzerland. ISBN 2194-5357.
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Identification of the Company Profile Listed on the Romanian Stock Exchange Involved in CSR Actions
Nucă Dumitrița1 , Grosu Maria2 , Mihalciuc Camelia-Cătălina3 , Apetri Anisoara-Niculina3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
3 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Noi modificări aduse reglementărior contabile cu privire la contabilizarea şi recunoaşterea în raportările financiare a contractelor de leasing
Mihalciuc Camelia-Cătălina
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Rentabilitatea – factor decident în analiza performanţei entităţii economice
Mihalciuc Camelia-Cătălina , Leliuc (Cosmulesi) Gabriela , Popescu Andreea
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-68. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instrumentelor de perfecţionare a sistemelor de evidenţă şi calculaţie a costurilor
Hlaciuc Elena , Mihalciuc Camelia-Cătălina , Anisie Laurențiu
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Informaţia contabilă – O treaptă spre un viitor de succes
Mihalciuc Camelia-Cătălina , Goţonoaga Valeria
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12