IBN
Închide
Pocatilov Evghenii Petru
Cuvinte-cheie (4): Nanoshells (1), plasmons (1), phonons (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Resonant terahertz light absorption by virtue of tunable hybrid interface phonon-plasmon modes in semiconductor nanoshells
Nika Denis12, Pokatilov Evghenii12, Fomin Vladimir134, Devreese JosefT.2, Tempere Jacques2
1 State University of Moldova,
2 Universiteit Antwerpen, Antwerpen,
3 National Research Nuclear University MEPhI, Moscow,
4 Institut fuer Integrative Nanowissenschaften, Leibniz-Institut fuer Festkoerper- und Werkstoffforschung Dresden
Applied Sciences (Switzerland)
Nr. 7(9) / 2019 / ISSN 2076-3417
Disponibil online 19 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Вычисление кулоновского поля в дипольной решётке методом эвальда в дополнение к модели VFF для расчёта колебаний ионного кристалла GaP
Crîşmari Dumitru, Покатилов Евгений
Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Materiale şi Dispozitive Semiconductoare“
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(37) / 2010 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Инженерия тепловых потоков в плоских наноструктурах
Ника Денис, Зинченко Н, Покатилов Евгений
Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Экситонные состояния в квантовых точках Si/SiO2
Исакова Калина, Ника Денис, Покатилов Евгений
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 5

(As2S3)x-(As2Se3)1-x thin films for gas sensing applications
Dmitrev Serghei, Goglidze Tatiana, Dementiev Igor, Pokatilov Evghenii, Lad Robert, Vetelino John
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Газочувствительные свойства структуры слой халькогенидного стекла – Металл
Покатилов Евгений, Ника Денис, Зинченко Н, Аскеров Артур, Дементьев Игорь, Дмитриев Сергей, Гоглидзе Татьяна
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамическая модель колебаний решётки в квантовых прямоугольных нитях
Зинченко Н, Ника Денис, Покатилов Евгений
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование кулоновского взаимодействия в квантовой точке Si/SiO2
Исакова Калина, Ника Денис, Аскеров Артур, Зинченко Н, Покатилов Евгений
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Размерно-квантованные осцилляции подвижности электронов, обусловленные взаимодействием с полярными оптическими фононами
Аскеров Артур, Покатилов Евгений, Ника Денис
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Polaron states at arbitrary coupling regimes in rectangular potential well
Pocatilov Evghenii, Borsuc Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3(4) / 2005 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roentgen image recording on sillenite-type electrooptical crystals by electrophotographic method
Dementiev Igor, Maximov Eugen, Pocatilov Evghenii, Taracanova Larisa
Universitatea de Stat din Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1(4) / 2005 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11