IBN
Închide
Topal Denis Afanasie
Cuvinte-cheie (77): Scythian culture (2), dagger (2), akinakes (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Considerații preliminare asupra peisajului tumular de pe teritoriul Republicii Moldova
Topal Denis, Vornic Vladimir, Popovici Sergiu
Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații preliminare asupra peisajului tumular de pe teritoriul Republicii Moldova
Topal Denis1, Vornic Vladimir2
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The specificity of the Scythian panoply of the Lower Danube
Topal Denis
University of High Anthropological School
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un akinakes scitic de tip Găiceana descoperit la sudul Republicii Moldova
Topal Denis
Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Парадные мечи скифского времени в кладах Евразии
Топал Денис
Университет "Высшая антропологическая школа"
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Recenzie. Запоздалые размышления по поводу одной коллекции (Рец.: Скорый С.А., Зимовец Р. В. Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции. Киев  Видавець Олег Філюк, 2014, 180 с.)
Топал Денис
Университет "Высшая антропологическая школа"
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vekerzug culture and new finds of Scythian Akinakai in Moravia
Topal Denis1, Golec Martin2
1 Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară“,
2 Palacký University Olomouc
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 25 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скифский звериный стиль и грифовые кинжалы Евразии
Топал Денис
Университет "Высшая антропологическая школа"
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Уникальная находка позднелатенского кинжала типа сика в Республике Молдова
Топал Денис1, Бубулич Валерий2
1 Высшая Антропологическая Школа,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 30 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Tumulul scitic nr. 7 de la Crihana Veche-La Pietricei (r-nul Cahul)
Ceban Ion1, Topal Denis2, Agulnicov Serghei1, Popovici Sergiu3
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară“,
3 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of bronze in the producing of Early Scythian akinakai
Topal Denis
High Anthropological School
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 3 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Акинаки на западных рубежах Cкифии. Находки скифских мечей и кинжалов на территории Республики Молдова
Топал Денис
Высшая Антропологическая Школа
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финальная линия развития мечей классической Скифии. Соотношение типов Чертомлык и Шульговка
Топал Денис
Университет "Высшая антропологическая школа"
Stratum plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 28 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Два новых клада и единичные находки металлических изделий эпохи бронзы – раннего гальштатта с территории Республики Молдова
Церна Станислав, Топал Денис
Высшая Антропологическая Школа
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 13 March, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Позднетрипольский могильник и поселения у с. Кунича (Флорештский р-н, Республика Молдова)
Топал Денис, Церна Станислав
Stratum plus
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15