IBN
Închide
Macagonova Olga
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Comparative analysis of the skin decellularization methods
Macagonova Olga1 , Risnic Doina1 , Cociug Adrian2 , Nacu Viorel12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Republican Clinical Hospital of Traumatology and Orthopedics
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Devices and Tools for the Cornee Collection and Processing. Synthesis of Literature
Cociug Adrian1 , Macagonova Olga2 , Cuşnir Valeriu2 , Cuşnir Valeriu2 , Nacu Viorel2
1 Human Tissue Bank, Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Evaluation of the endothelial cell regenerative proprieties of the cornea in the culture media. results and prospects
Cociug Adrian12 , Macagonova Olga2 , Cuşnir Valeriu2 , Cuşnir Vitalie2 , Nacu Viorel21
1 Human Tissue Bank, Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 24 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul transplantului de cornee în banca de țesuturi și celule umane din Republica Moldova, pe parcursul anilor 2013-2019
Cociug Adrian , Nacu Viorel , Macagonova Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva de viitor a alotransplantului osos vascularizat
Stoian Alina , Nacu Viorel , Pavlovschi Elena , Macagonova Olga , Malcova Tatiana , Mihaluţa Viorica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Grafts of the cornea in pediatrics
Cociug Adrian , Ţîmbalari Tatiana , Macagonova Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapiile bazate pe celule stem în pemfigus acantolitic: sinteză de literatură
Macagonova Olga , Muşet Gheorghe , Cociug Adrian , Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(15) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 19 June, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of culture media on the endothelial viability of corneas
Cociug Adrian1 , Macagonova Olga2 , Cuşnir Valeriu2 , Procopciuc Vitalie2 , Cuşnir Valeriu2 , Nacu Viorel2
1 Human Tissue Bank, Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 25 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The three-dimensional liver matrix for tissue engineering
Jian Mariana , Cobzac Vitalie , Moghildea Ion , Macagonova Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Dispozitive și metode inovative în procesarea ţesuturilor biologice
Macagonova Olga , Nacu Viorel , Cociug Adrian , Jian Mariana , Cobzac Vitalie , Ursu Alexandr
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Dispozitive și metode inovative in procesarea țesuturilor biologice
Macagonova Olga1 , Cociug Adrian1 , Jian Mariana1 , Cobzac Vitalie1 , Ursu Alexandr1 , Nacu Viorel1 , Caproş Nicolae12 , Marin Ion1 , Zota Eremei12 , Baciu Ion12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izolarea hepatocitelor de la şobolani adulţi pentru recelularizarea ficatului in vitro
Jian Mariana , Cobzac Vitalie , Macagonova Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-029-5..
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda de modelare a leziunilor de tipul pemfigusului
Macagonova Olga , Muşet Gheorghe , Cociug Adrian , Jian Mariana , Cobzac Vitalie , Sarev Violeta , Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 25 July, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obţinerea matricilor tridimensionale extracelulare ale ficatului
Jian Mariana , Ursu Ana , Popescu Viorica , Macagonova Olga , Cobzac Vitalie , Cociug Adrian , Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Aspecte ale decelularizării ţesutului hepatic
Jian Mariana , Ursu Alexandr , Macagonova Olga , Ignatov Olga , Cociug Adrian , Sarmaniuc (Rezmeriţa) Viorica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea leziunilor de pemfigus vulgar la şobolanii de laborator
Macagonova Olga , Muset Grigore , Cociug Adrian , Jian Mariana , Sarmaniuc (Rezmeriţa) Viorica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The modality of the regeneration of the intervertebral lombar disc in osteochondrosis
Cociug Adrian , Nacu Viorel , Macagonova Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Neovascularizarea în discurile degenerativ-distrofice şi semnificaţia ei
Cociug Adrian , Nacu Viorel , Caproş Nicolae , Macagonova Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(43) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia celulară în tratamentul cirozei hepatice prin prisma unor parametri biochimici (Reviu)
Jian Mariana , Slivca Oleg , Sarmaniuc (Rezmeriţa) Viorica , Macagonova Olga , Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(43) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Modelarea pemfigusului vulgar pe animale experimentale
Macagonova Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(49) / 2013 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22