IBN
Închide
Bagrin Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Statutul și rolul femeii basarabene în ziarele din RSSM în primele decenii postbelice (1944-1964)
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(121-122) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte generale ale organizării şi funcţionării presei scrise sovietice
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale ale organizării şi funcţionării presei scrise sovietice
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Bessarabian question  in the historiographical discourse  of communist Romania
Bagrin Mariana
Institute of History
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(113) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-1365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de dirijare și control a presei în URSS
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldavian SSR print media during the first postwar decades, 1944-1964: An overview  
Bagrin Mariana
Institute of History
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(114) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcinile autorităţilor sovietice în privinţa presei scrise din RSS Moldovenească în primul deceniu postbelic (1944-1953)
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Recenzie. David R. Stone, The Russian Army in the Great War. The Eastern Front, 1914-1917, MODERN WAR STUDIES SERIES. LAWRENCE, KS: University Press of Kansas, 2015
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(109) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinstaurarea regimului sovietic în Basarabia și sarcinile privind presa în primii ani postbelici (1944-1947)
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 6 / 2017 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Conferinţa de la Potsdam – ultima conferinţă interaliată din anii celui de-al Doilea Război Mondial
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
COHORTA
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică internațională „75 de ani de la inceputul Marelui Război Pentru Apărarea Patriei: la un pas de dezastru”, Moscova, 22-23 iunie 2016
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(106) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 14 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepții privind Frontul de Est în anii primului război mondial în istoriografia americană, după lucrarea lui Graydon A. Tunstall, „Blood on the snow. The Carpatian Winter War of 1915”
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(108) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presa periodică din RSSM în contextul politicii privind mass-media în perioada lui N. Hrușciov
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Moldavian SSR print media during the “Khrushchev thaw” in the context of government policy in relation to the press
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(107) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziarele din RSSM în contextul politicilor de restructurare a activităţii presei în perioada hruşciovistă
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 5 / 2016 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Particularităţi ale relaţiilor militare şi politice interaliate între conferinţele de la Teheran şi Ialta
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(103) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţe Umanistice şi Arte
Dănilă Aurelian , Bagrin Mariana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 April, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Particularităţi ale sistemelor de presă totalitare: cazul sovietic
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 15 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scrisoarea secretă a Comitetului Central al PCUS din 19 decembrie 1956: dezbateri în cadrul organizaţiilor de partid din RSSM
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(100) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Activitatea ziarelor din RSSM între anii 1950 – 1956 prin prisma documentelor Secţiei Propagandă şi Agitaţie a CC a PC (b) din Moldova
Bagrin Mariana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25