IBN
Închide

83Publicaţii

156Descărcări

27018Vizualizări

Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 11Creşterea economică în condiţiile globalizării6Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации6Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale5Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice5Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei5Ştiinţă, educaţie, cultură 4Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике3Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice3Strategii şi politici de management în economia contemporană3Ştiinţă, educaţie, cultură3Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ2Ştiinţă, Educaţie, Cultură2Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale2Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE2Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны2Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației1Dunărea – Nistru: Anuar 1
Dudoglo Tatiana
Cuvinte-cheie (291): урожайность (14), Crop Yield (14), revenue (9)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 66.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

On the question of calculating the effectiveness of the products sold
Пармакли Дмитрий, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproduction type in agriculture: assessment method
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процентиль – малоизвестный показатель в отечественной экономической литературе
Пармакли Дмитрий, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 13

COVID-19: глобальный сдвиг в сторону онлайн-обучения
Mîțî Tatiana, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some particularities in comparison of economic indicators
Parmacli Dumitru, Dudoglo Tatiana, Bessarab Irina
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some particularities in comparison of economic indicators
Bessarab Irina, Parmacli Dumitru, Dudoglo Tatiana
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Демографический эффект пандемии в мире
Zotovici Anna, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа
Пармакли Дмитрий, Тодорич Татьяна, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу инвестиционной привлекательности региона АТО Гагаузия
Пашалы Екатерина, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу расчетов производственной и операционной эффективности деятельности предприятий
Дудогло Татьяна, Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Краткий анализ продуктивности земли в сельском хозяйстве Республики Молдова и Нижегородской области России
Дудогло Татьяна1, Навдаева Светлана2
1 Комратский государственный университет,
2 Нижегородская сельскохозяйственная академия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Операционная прибыль - ключевой показатель эффективности деятельности предприятий
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последствия COVID-19 на экономику Молдовы
Коростий Инна, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение трехосевых графиков в анализе
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные тенденции развития интернет-маркетинга и электронной торговли в период пандемии.
Пономарева Ольга, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономические последствия пандемии «COVID-19»
Самси Василий, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 17

Experience of efficient use of land in conditions of unsustainable farming
Dudoglo Tatiana
Comrat State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land as a socio-economic basis of statehood (on the example of ATU Gagauzia)
Parmacli Dumitru1, Dudoglo Tatiana1, Bessarab Irina2
1 Comrat State University,
2 State University of Moldova
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural and economic fundamentals of land use (on the example of ATU Gagauzia)
Parmacli Dumitru, Dudoglo Tatiana
Comrat State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виноградарство в АТО Гагаузия: состояние, прогноз развития
Кара Сергей, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 83