IBN
Închide
Cazacu Eugeniu
Cuvinte-cheie (26): endometriosis (6), endometrioză (3), invasiveness potential (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 6

Epithelio-mesenchymal transition process in the pathogenesis of extragenital endometriosis
Cazacu Eugeniu, Vataman Vladimir, Pretula Ruslan
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global impact of the COVID-19 pandemic on cytopathology practice: Results from an international survey of laboratories in 23 countries
Vigliar Elena1, Cepurnaite Rima1, Cazacu Eugeniu2
1 University of Naples Federico II,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cancer Cytopathology
Nr. 12(128) / 2020 / ISSN 1934-662X / ISSNe 1934-6638
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Immunoexpression of matrix metalloproteinases MMP-1, MMP-2, MMP-9 and MMP-14 in extragenital endometriosis and eutopic endometrium
Cazacu Eugeniu1, Zota Eremia1, Mărgăritescu Claudiu2, Niguleanu Radu1, Pretula Ruslan1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy Craiova
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunoexpresia matrix metaloproinazelor MMP1, MM2, MMP9 și MMP14 în endometrioza extragenitală și endometrul eutopi
Cazacu Eugeniu1, Zota Eremia1, Mărgăritescu Claudiu2, Niguleanu Radu1, Pretula Ruslan1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul histologic și imunohistochimic a 2 cazuri de leiomiom al țesuturilor moi profunde
Pretula Ruslan, Cazacu Eugeniu, Mărițoi Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul histologic și imunohistochimic al tumorilor neuroendocrine gastro-intestinale
Cazacu Eugeniu, Melnic Eugen, Pretula Ruslan, Brînza Dumitru, Parnov Mihai
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Procesul de tranziție epitelio-mezenchimală în endometrioza extragenitală
Cazacu Eugeniu1, Zota Eremei1, Mărgăritescu Claudiu2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(80) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Studiul procesului de tranziție epithelio-mezenchimală în patogeneza endometriozei extragenitale
Cazacu Eugeniu, Zota Eremei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the epithelio-mesenchymal transition process in the pathogenesis of gastrointestinal tract endometriosis
Cazacu Eugeniu
University of Medicine and Pharmacy Craiova
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Abdominal wall and cesarean scar endometriosis: report of a two case
Cazacu Eugeniu, Cerbadji Ala, Pretula Ruslan, Focşa Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10