IBN
Închide
Friptuleac Grigore Efim
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 50.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Catedra de igienă a universităţii de stat de medicină şi farmacie Nicolae Testemiţanu la 40 de ani
Friptuleac Grigore, Cebanu Serghei, Chirlici Alexei, Băbălău Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa instruirii medicilor de familie în domeniul igienei
Friptuleac Grigore12, Cebanu Serghei21, Chirlici Alexei2, Cazacu-Stratu Angela12, Rubanovici Vladislav2, Meşina Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam. Activitatea rodnică a profesorului universitar Efim Muhin
Friptuleac Grigore
Universitatea de Stat din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant remarcabil în sănătatea publică. M. c. Nicolae Opopol la 80 de ani
Friptuleac Grigore
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Estimarea rolului calităţii aerului atmosferic în etiologia bolilor cerebrovasculare
Friptuleac Grigore1, Lupu Marina2, Bernic Vladimir2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea particularităţilor de răspândire a accidentelor vasculare cerebrale în Republica Moldova
Bernic Vladimir1, Groppa Stanislav2, Friptuleac Grigore2, Efremova Daniela3
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rolului factorilor fizici profesionali în etiologia accidentelor vasculare cerebrale
Friptuleac Grigore1, Bernic Vladimir2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul obezităţii la elevii instituţiior preuniversitare din mediul urban şi evaluarea unor indicatori ai stării de sănătate
Friptuleac Grigore, Cernelea Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(71) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 4 November, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Caracteristica aportului energetic al raţiei alimentare la elevii din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv
Friptuleac Grigore, Rubanovici Vladislav, Cebanu Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate – probleme de importanță majoră pentru Republica Moldova
Serbulenco Aliona1, Friptuleac Grigore2, Bahnarel Ion23, Opopol Nicolae2, Eţco Constantin2
1 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Aspecte ale morbidităţii prin boli ale aparatului digestive in relaţie cu unii factori de risc
Friptuleac Grigore1, Sabău David2, Rubanovici Vladislav1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Clinica Medicală I, Cluj-Napoca
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte igienico-epidemiologice ale accidentelor vasculare cerebrale (sinteză bibliografică)
Friptuleac Grigore1, Bernic Vladimir2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 4 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Childhood obesity – a major problem of public health
Cernelea Natalia12, Spinei Larisa1, Friptuleac Grigore2
1 Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF,
2 Nicolae Testemitsanu State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 July, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea riscului de imbolnăvire a populației prin maladii netransmisibile, condiționat de factorul hydric
Friptuleac Grigore1, Bernic Vladimir2, Miron Inga2, Calendari A.3, Scurtu Lilia4, Mogoreanu Maxim2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Centrul de Sănătate Publică, Cahul,
4 Centrul Medicilor de Familie Ungheni
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea factorilor de mediu şi comportamentali ce influenţează sănătatea sportivilor junior care practică fotbalul
Cebanu Serghei12, Friptuleac Grigore1, Rubanovici Vladislav1, Cheptea Dumitru1, Ştefaneţ Gheorghe2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 7(64) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 11 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile de bază privind organizarea alimentaţiei sportivilor
Rubanovici Vladislav, Friptuleac Grigore, Chirlici Alexei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 May, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele actuale de prevenire și control al bolilor netransmisibile in Republica Moldova
Friptuleac Grigore1, Opopol Nicolae1, Pîsla Mihail2, Bahnarel Ion2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Particularităţi ale calităţii aerului atmosferic in spaţiul urban
Lupu Marina1, Friptuleac Grigore2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema obezităţii şi patologiilor asociate in unele profesii
Friptuleac Grigore, Beţ Vadim
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Evaluarea dezvoltării fizice şi a indicelui de masă corporală la elevii din şcolile raioanelor Rîşcani şi Cahul
Bahnarel Ion1, Friptuleac Grigore2, Cazacu-Stratu Angela2, Zepca Victor1, Meşina Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50