IBN
Închide

64Publicaţii

484Descărcări

18850Vizualizări

Stratan Alexandru Nicolae
Cuvinte-cheie (176): export (6), comerţ exterior (4), creştere economică (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 55. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 6

Costs: Key element of financial control
Stratan Alexandru12, Manole Tatiana2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economic Annals-XXI
Nr. 9-10(173) / 2018 / ISSN 1728-6220
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea ca factor de dezvoltare a ÎMM-urilor din Republica Moldova
Stratan Alexandru, Novac Alexandra, Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresses and challenges in the evolution of economic competitiveness of the Republic of Moldova
Stratan Alexandru1, Calmîc Octavian2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SME support policy in the Republic of Moldova  and assessment of its impact on business development
Aculai Elena, Stratan Alexandru, Novac Alexandra
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în parcursul competitivității economiei naționale: cuantificare și constrângeri
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The journal „Economy and Sociology”  at its 65th anniversary
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Evaluarea competitivităţii şi a relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova: provocări şi soluţii
Stratan Alexandru1, Şavga Larisa2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-36. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial consolidation of the administrative-territorial entity in the light of decentralization
Manole Tatiana, Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicators system for monitoring intellectual property management in companies
Stratan Alexandru, Novac Alexandra
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review on a scientific report: "Agricultural land turnover on the basis of a rural-saving model of the agrarian system of Ukraine".
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii
Duca Gheorghe1, Postolati Vitali2, Tîrşu Mihai2, Grodeţki Mihail2, Stratan Alexandru3, Gutium Tatiana3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Energetica al AŞM,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica fiscală
Manole Tatiana1, Stratan Alexandru2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia Republicii Moldova la 25 ani: căutări, erori şi eşecuri
Duca Gheorghe1, Stratan Alexandru2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia Republicii Moldova la un sfert de secol: oportunități și eșecuri
Stratan Alexandru, Olărescu Zaharia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente manageriale în asigurarea eficienţei energetice din industria alimentară
Stratan Alexandru, Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul finanţelor publice – artă a gestionării eficiente a banului public
Manole Tatiana, Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Assessment of the business environment in the Republic of Moldova: key trends and determining factors
Stratan Alexandru, Aculai Elena, Vinogradova Natalia
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetătorul unor fenomene social-economice noi. Doctor Anatolii Rojco la 70 de ani
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuantificarea efectelor reformei administrativ-teritoriale
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 64