IBN
Închide

99Publicaţii

1227Descărcări

67045Vizualizări

Stratan Alexandru
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 63. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 8.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Cărţi - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 29
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 17
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 0

Econometric assessment of the impact of economic indicators on the non-observed economy of Moldova
Stratan Alexandru , Gutium Tatiana
Academy of Economic Studies of Moldova
Economy and Sociology
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-4187 / ISSNe 2587-4197
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Effects of the non-observed economy on economic security in the Republic of Moldova
Stratan Alexandru1 , Gutium Tatiana1 , Şavga Larisa2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Trade Co-operative University of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International competitiveness, productivity and innovations
Stratan Alexandru1 , Fală Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a . 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-6-1.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International competitiveness, productivity and innovations
Stratan Alexandru1 , Fală Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a rezumate. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendencies, progress and challenges related to the improvement of national competitiveness
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research of Moldova
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul Naţional de Cercetări Economice: trecutul, prezentul și viitorul
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Institutul Național de Cercetări Economice 75 de ani de performanţă ştiinţifică în serviciul societăţii
2021. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3486-5-2.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

National Competitiveness and the Role of Science
Stratan Alexandru , Fală Victoria
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresele reformării economiei moldovenești în vederea asigurării tranziției sale la economia de piață
Stratan Alexandru , Toacă Zinovia , Fală Victoria
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of the Entrepreneurial Mindset of SMEs’ Owners in the Moldavian Unfriendly Environment
Aculai Elena , Stratan Alexandru , Vinogradova Natalia
National Institute for Economic Research of Moldova
Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics
2020. Cham, Elveția. ISSN Electronic ISSN 2511-2031 Print ISSN 2511-2023.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Lider în domeniul învățământului și al științelor economice. Acad. Grigore BELOSTECINIC la 60 de ani
Moraru Victor , Stratan Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review to the monography "Management of agricultural enterprises under the conditions of industry 4.0" author Nelli AMARFII-RAILEAN, PhD in Economics, Associate Professor, Republic of Moldova
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul agroalimentar al Republicii Moldova în anul 2020: între secetă și pandemia COVID-19
Stratan Alexandru , Lucaşenco Eugenia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea națională după 5 ani de implementare a politicii  în domeniu și rolul cercetării în dezvoltarea acesteia
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 21 October, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Determining agriculture production efficiency based on the new assesment tools
Parmakli Dmitrii1 , Stratan Alexandru2
1 Comrat State University,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-1405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța inovațiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii competitive
Stratan Alexandru12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul funcţionării eficientea sectorului agrar efficicient fucntionning mechanism of the agricultural sector
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia de finanțare sustenabilă a învățământului superior din Republica Moldova
Stratan Alexandru , Manole Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 4, R. 2019. Pitesti. .
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea economiei naţionale: progrese şi provocări
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costs: Key element of financial control
Stratan Alexandru12 , Manole Tatiana2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economic Annals-XXI
Nr. 9-10(173) / 2018 / ISSN 1728-6220
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Cuvînt înainte
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 102