IBN
Închide

84Publicaţii

857Descărcări

48208Vizualizări

Stratan Alexandru
Cuvinte-cheie (224): export (6), creştere economică (5), economic growth (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 60. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Lider în domeniul învățământului și al științelor economice. Acad. Grigore BELOSTECINIC la 60 de ani
Moraru Victor, Stratan Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review to the monography "Management of agricultural enterprises under the conditions of industry 4.0" author Nelli AMARFII-RAILEAN, PhD in Economics, Associate Professor, Republic of Moldova
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul agroalimentar al Republicii Moldova în anul 2020: între secetă și pandemia COVID-19
Stratan Alexandru, Lucaşenco Eugenia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Competitivitatea națională după 5 ani de implementare a politicii  în domeniu și rolul cercetării în dezvoltarea acesteia
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 21 October, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determining agriculture production efficiency based on the new assesment tools
Parmacli Dumitru1, Stratan Alexandru2
1 Comrat State University,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța inovațiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii competitive
Stratan Alexandru12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul funcţionării eficientea sectorului agrar efficicient fucntionning mechanism of the agricultural sector
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Competitivitatea economiei naţionale: progrese şi provocări
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costs: Key element of financial control
Stratan Alexandru12, Manole Tatiana2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economic Annals-XXI
Nr. 9-10(173) / 2018 / ISSN 1728-6220
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea ca factor de dezvoltare a ÎMM-urilor din Republica Moldova
Stratan Alexandru, Novac Alexandra, Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresses and challenges in the evolution of economic competitiveness of the Republic of Moldova
Stratan Alexandru1, Calmîc Octavian2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SME support policy in the Republic of Moldova  and assessment of its impact on business development
Aculai Elena, Stratan Alexandru, Novac Alexandra
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în parcursul competitivității economiei naționale: cuantificare și constrângeri
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-1190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The journal „Economy and Sociology”  at its 65th anniversary
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The research and innovation strategy for smart specialisation - a new strategic approach for an innovation-based economic development of the Republic of Moldova
Şavga Larisa1, Stratan Alexandru2
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2018
Ediția a 3-a. 2018. Split, Croatia. ISBN 978-953-7220-29-7.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of cooperation as a premise for increasing the competitiveness of the national economy
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research, ASM
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-5-1.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Competitivitatea și impactul economiei neobservate asupra acesteia
Gutium Tatiana1, Stratan Alexandru2
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of trade relations between the Republic of Moldova, the European Union and the Russian Federation: problems and prospects
Stratan Alexandru, Viehe Karl William
National Institute for Economic Research, ASM
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competitivităţii şi a relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova: provocări şi soluţii
Stratan Alexandru1, Şavga Larisa2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 84