IBN
Închide
Gîrla Lilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Некоторые выводы об оскорблении и клевете в свете уголовного кодекса и кодекса и правонарушениях Республики Молдова
Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое насилие в уголовном праве
Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Угроза в особенной части уголовного кодекса
Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление рисками врачебных ошибок в медицинских учреждениях публичного и частного секторов
Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 19 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Limitele răspunderii penale pentru infecțiile nosocomiale
Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.1. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția juridico-penală a secretului profesional prin prisma incriminărilor prevăzute la art.178, 259, 2601, 2602 CP RM
Moțoc Costică , Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme privind aplicarea legii penale în timp: viziunea doctrinei contemporane mondiale
Pădure Drăgălin , Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Date personale ocrotite în regim de secret profesional de jurnalist prin prisma legii penale, extrapenale și a reglementărilor internaționale
Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea jurisprudenței naționale în materia faptelor penale de malpraxis medical pentru perioada anilor 2008-2018
Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea ocrotirii juridico-penale a secretului profesional: cazul tainei spovedaniei și al altor secrete religioase
Gîrla Lilia , Moțoc Costică
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea protecției juridico-penale a secretului profesional reproductiv
Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția juridico-penală a secretului profesional al avocatului.
Gîrla Lilia , Moțoc Costică
Universitatea de Stat din Moldova
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția juridico-penală a secretului profesional medical în legea penală a României și a Republicii Moldova
Moțoc Costică , Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 25 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretul profesional al jurnalistului în viziunea legii penale și a jurisprudenței CtEDO
Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretul profesional reproductiv ca obiect imaterial al încălcării inviolabilității vieții personale: constatări de Lege lata, viziuni doctrinare și jurisprudența CtEDO
Moțoc Costică , Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уголовно - правовая охрана тайн в условиях современности
Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionaleConferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 14 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Sinteza practicii judiciare a Republicii Moldova în materia malpraxisului medical pentru anii 2008-2018
Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Криминологическое предупреждение и прогнозирование религиозно-обусловленных преступлений: психологический портрет личности
Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О причинности религиозной девиантности и преступности
Гырла Лилия , Жефля Алексе
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Repere privind malpraxisul medical comis la etapa de diagnosticare
Gîrla Lilia1 , Suhorucov Alexandr2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Perinatologic Bălți
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56