IBN
Închide

65Publicaţii

472Descărcări

37862Vizualizări

Maximilian Silvestru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 60. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Telemedicine—advanced technology at the service of society
Aramă Efim1 , Maximilian Silvestru2 , Rotaru Lyudmila I.1 , Vovc Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 29 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Model of economic development on the way to overcome unemployment and labor force growth
Maximilian Silvestru1 , Gribincea Alexandru1 , Gribincea Corina2 , Amoun-Habashi Manal3 , Sandu Maxim4
1 State University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, ASM,
3 Institute of International Relations of Moldova,
4 Free International University of Moldova
Journal of Advanced Research in Law and Economics
Nr. 6(9) / 2018 / ISSN 2068-696X
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Eficiența telemedicinii: aspect metodologic
Ulian Galina1 , Maximilian Silvestru1 , Aramă Efim2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul importului produselor lactate asupra producătorilor autohtoni: aspecte metodologice
Maximilian Silvestru1 , Scutaru Alexandru1 , Bulimaga Tatiana1 , Scutaru Nicoleta2 , Bârdan Veaceslav3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robototehnica: reflecţii, sugestii
Maximilian Silvestru1 , Bradu Margareta1 , Stegăroiu Corina-Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Constantin Brancusi“ din Târgu-Jiu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria raționalității cunoștințelor – cheia succesului dezvoltării a Republicii Moldova
Maximilian Silvestru1 , Scutaru Alexandru1 , Bârdan Veaceslav1 , Bruc Iurii1 , Scutaru Nicoleta2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un concept de planificare indicativă a economiei Republicii Moldova
Buzdugan Adriana , Maximilian Silvestru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Asigurarea competitivităţii produselor agricole pe piaţa internă din Republica Moldova: aspect metodologic
Dolgopol Angela , Maximilian Silvestru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 12 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori macroeconomici: interpretări; interdependenţe
Garştea Ala , Grigor Raisa , Maximilian Silvestru
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informația: aspect teoretic
Garştea Ala , Grigor Raisa , Maximilian Silvestru
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O modalitate de rezolvare a problemelor de programare dinamică
Maximilian Silvestru , Cataranciuc Sergiu , Căpăţână Gheorghe , Cataranciuc Emil
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 9

Analiza şi modelarea sistemelor informatice (Lucrare de laborator)
Bunici Sergiu , Maximilian Silvestru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crizele creditare: reflecții,analize,sugestii
Sturzu Ion1 , Gribincea Alexandru2 , Maximilian Silvestru2
1 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 June, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justificarea perspectivelor de dezvoltare a activităţii inovaţionale
Gribincea Alexandru1 , Maximilian Silvestru1 , Todorova Ludmila2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia indexării reale a consumului neproductiv
Maximilian Silvestru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O interpretare a informaţiei
Bunici Sergiu , Cotelnic Nelea , Maximilian Silvestru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O modalitate de estimare a strategiilor universităţilor
Ulian Galina , Caprian Iulia , Maximilian Silvestru , Caprian Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva extinderii interacţiunilor om–calculator: reflecţii, sugestii
Ulian Galina , Caprian Iulia , Caprian Iurie , Maximilian Silvestru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soft power în politicile externe ale statelor
Maximilian Silvestru , Ulian Galina , Caprian Iulia , Filip Daniela , Caprian Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование индикаторов эффективности инновационных технологий: методологический подход
Maximilian Silvestru1 , Грибинча Александр1 , Тодорова Людмила2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 65