IBN
Închide
Crişciuc Viorica
Cuvinte-cheie (58): musical skills (6), art (4), international assessments (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Performanțele elevilor din Republica Moldova în cadrul evaluărilor internaționale PISA
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanțele elevilor din Republica Moldova în cadrul evaluărilor internaționale PISA
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația actuală a sistemului educațional din Republica Moldova: analize comparative din perspectiva evaluărilor internaționale
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. II. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-718-5.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Eficientizarea procesului de evaluare a studenților: modalități, contexte, oportunități
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Competentele interdisciplinare: aspecte conceptuale din perspectiva domeniului educatiei artistice
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţelor profesionale: abordări metodologice în cadrul educației artistice
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 7 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicații metodologice ale evaluării criteriale prin descriptori în clasele gimnaziale
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Educaţia artistică a preşcolarilor: unele aspecte conceptuale
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea predispoziţiilor artistice în preşcolaritate
Crişciuc Viorica
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxiologia competenţelor interdisciplinare: aspecte specifice domeniului educaţiei artistice
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-555-6.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Abordări moderne în clasificarea cunoștinţelor muzicale în contextul dezvoltării domeniului muzical-artistic
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor specifice domeniului educaţiei muzicale: abordări conceptuale
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihopedagogice ale predispoziţiilor artistice în preşcolaritate
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Dezvoltarea copilului prin artă în antepreşcolaritate
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia artistică în preşcolaritate: abordări conceptuale
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor muzicale la elevi: abordări conceptuale
Crişciuc Viorica
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia valorificării competenţelor muzicale: aspecte metodologice
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Conceptul şi practica predării cunoştinţelor muzicale în baza experimentului de constatare
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul metodologic de predare–formare a cunoştinţelor muzicale la elevi (MMPFCM)
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul metodologic de predare-formare a cunoştinţelor muzicale la elevi (MMPFCM)
Crişciuc Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25