IBN
Închide
Axionova Nadejda
Cuvinte-cheie (71): artă dramatică (3), regie (3), Вячеслав Аксенов (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Rezultatele celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului internaţional de teatru Moldfest.Rampa.Ru ’2016
Axionova Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIX Международный театральный фестиваль Встречи в России в зеркале критики
Аксёнова Надежда
Институт культурного наследия АНМ
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Căutările estetice ale regizorului Iuri Harmelin la începutul secolului al XXI-lea
Axionova Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2016 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The World of The Moldfest 2015 Festival
Axionova Nadejda
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
Arta
Nr. 2(AAV) / 2016 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деятельность Вячеслава Николаевича Аксенова в Государственном русском драматическом театре им. А. П. Чехова в 1960-е гг.
Аксёнова Надежда
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 7 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Репертуар Государственного молодежного театра „С улицы роз” в период 2010–2015 гг. и его роль в воспитании молодого поколения
Аксёнова Надежда
Институт культурного наследия АНМ
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-133-48-7.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Jubileul Elfridei KOROLIOVA
Axionova Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opereta Salcâmul Alb de Isaak Dunaevski în interpretarea regizorală a lui Iurie Harmelin
Axionova Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 27 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деятельность Вячеслава Аксенова в кишиневских театрах военного периода (1941–1944)
Аксёнова Надежда
Институт культурного наследия
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 28 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из истории художественно-эстетических традиций семьи Аксеновых: Константин Станиславский — Вячеслав Аксенов
Аксёнова Надежда
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кишиневский русский драматический театр им.А. П. Чехова второй половины ХХ векa сквозь призму критики
Аксёнова Надежда
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

The initial stage of development of the Russian drama theatre in Moldova
Axionova Nadejda
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Contribuţia lui K. Stanislavsky la formarea personalităţii creatoare a lui Veaceslav Axionov
Axionova Nadejda1, Roşca-Ichim Angelina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe noi în Teatrul dramatic rus „A. P. Cehov” din anii’60 ai sec. XX prin prisma spectacolului Prospectul Leningrad
Axionova Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2013 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 5 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материалы и документы из личного архива Лидии Александровны Аксеновой
Циркунова Светлана, Аксёнова Надежда
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Konstantin Stanislavsky’s artistic concept in the creative activity of the artist Vyacheslav Aksenov
Axionova Nadejda
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(19) / 2012 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veaceslav Axionov ca promotor al sistemului teatral stanislavskian
Axionova Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2012 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veaceslav Axionov despre etică, estetică, tehnica interpretării ca elemente componente ale sistemului elaborat de Konstantin Stanislavski
Axionova Nadejda
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Contribuţia regizorului Veaceslav Axionov la dezvoltarea artei teatrale din Moldova (anii’40-60 ai sec. XX)
Axionova Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Вехи творческой эволюции Вячеслава Аксенова
Аксёнова Надежда
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20