IBN
Închide

71Publicaţii

451Descărcări

25887Vizualizări

Cojocaru Olesea
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 40. Publicaţii peste hotare - 15.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 37
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2022 - 6

Principalele instrumente de asigurare a respectării legislației mediului în Republica Moldova
Munteanu Raisa , Cojocaru Olesea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characterization of the ecological status aspect of Mândrești village
Cojocaru Olesea , Bet Ecaterina
State Agrarian University of Moldova
Symposium of Agriculture and Food engineering
2022. Iași, România. ISSN 1454-7414.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigarea însușirilor fizico-chimice și agrochimice ale solului din zona rurală – Nihoreni
Cojocaru Olesea1 , Covali Iurie2 , Cojocaru Nicolae3
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigation of the physical-chemical and agrochemical properties of the soil in the rural area – Nihoreni
Cojocaru Olesea1 , Covali Iurie2 , Cojocaru Nicolae3
1 Technical University of Moldova,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 National Commerce College of the Academy of Economic Studies
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele forme de degradare a solurilor din comuna Cigârleni
Cojocaru Olesea , Prodan Mariana , Gamurar Maria
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 8 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The appearance of the area with picturesque relief of orhei district and the description of the natural resources from Mitoc village
Cojocaru Olesea , Rogoti Iurie
State Agrarian University of Moldova
Symposium of Agriculture and Food engineering
2022. Iași, România. ISSN 1454-7414.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Agricultura No-till – realizare remarcabilă în nordul Republicii Moldova
Cojocaru Olesea1 , Panfil Gheorghe2 , Panfil Petru2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Gospodăria Țărănească ”Agro-Panfil”
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Appreciation of changing climatic conditions, hydrography and soil distribution in Costuleni village
Cojocaru Olesea , Cucu Mihai
State Agrarian University of Moldova
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021. Iași, România. .
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current Wildland Fire Patterns and Challenges in Europe: A Synthesis of National Perspectives
Fernandez-Anez Nieves1 , Krasovskiy Andrey2 , Muller Mortimer M.3 , Cojocaru Olesea4 , Autor Nou
1 Western Norway University of Applied Sciences,
2 International Institute for Applied Systems Analysis,
3 University of Natural Resources and Life Sciences, Wien,
4 State Agrarian University of Moldova
Air, Soil and Water Research
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1178-6221
Disponibil online 19 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental impact assessment and the characteristic of natural resources in Sculeni village
Cojocaru Olesea , Şuşu Vasile
State Agrarian University of Moldova
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021. Iași, România. .
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici rezultate din activitatea de dezvoltare profesională
Romandaş Nicolae , Cojocaru Olesea
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-91. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstrucția ecologică a arboretelor - studiu de caz din Ocolul Silvic Sângerei
Cojocaru Olesea , Autor Nou
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Acțiunea schimbărilor climatice asupra rezervei de umiditate din sol invocând instabilitate economică
Cojocaru Olesea1 , Panfil Petru2 , Buga Cătălina1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Gospodăria Țărănească ”Agro-Panfil”
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea influenței factorilor climatici din localitatea Plop, raionul Dondușeni asupra rezervelor de umiditate din sol și productivitatea agroecosistemelor culturilor de câmp
Buga Cătălina , Cojocaru Olesea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind acțiunea apei mineralizate asupra caracteristicilor chernoziomului tipic
Filipciuc Vladimir1 , Rozloga Yurii G.1 , Boaghe Lilia1 , Cojocaru Olesea2
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 State Agrarian University of Moldova
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drought in The Republic of Moldova becomes more common and intensive
Cojocaru Olesea
State Agrarian University of Moldova
Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 1454-7414 / ISSNe 2069-7627
Disponibil online 24 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of the drought phenomenon in The Republic of Moldova - consequences, losses and economic floating
Cojocaru Olesea
State Agrarian University of Moldova
Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 1454-7414 / ISSNe 2069-7627
Disponibil online 24 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exteriorizarea secetei în Republica Moldova - consecințe, pierderi și variație economică
Cojocaru Olesea , Buga Catalina
State Agrarian University of Moldova
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea condițiilor climatice asupra umidității solului și productivității agroecosistemelor culturilor de câmp din nordul Moldovei – fluctuație economică în perioada pandemică COVID-19
Cojocaru Olesea1 , Panfil Petru2 , Buga Cătălina1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Gospodăria Țărănească ”Agro-Panfil”
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potential impact of climate change on agroecosystems in the Republic of Moldova
Cojocaru Olesea
State Agrarian University of Moldova
AgroLife Scientific Journal
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2285-5718 / ISSNe 2285-5718
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 71