IBN
Închide
Mistreanu Eugeniu
Cuvinte-cheie (3): пест-скипетр (1), каменные орудия (1), Северо-Западное Причерноморье (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Aşezarea eneolitică gumelniţeană Taraclia I în lumina investigaţiilor magnetometrice
Mistreanu Eugeniu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Colonizarea în eneolitic – cultura Gumelniţa în spaţiul Prut-Nistru
Mistreanu Eugeniu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia a 3-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-074-3.
Disponibil online 31 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre aşezările şi locuinţele comunităţilor gumelniţene din spaţiul pruto-nistrean
Mistreanu Eugeniu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Noi investigaţii de suprafaţă in cadrul aşezărilor culturii Gumelniţa din stepa Bugeacului
Mistreanu Eugeniu, Sîrbu Mariana
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția IX. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 27 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Tumulii de la Brânzenii noi și Rogojeni (cercetări arheologice de salvare 2013)
Agulnicov Serghei1, Mistreanu Eugeniu2, Popovici Sergiu3
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
3 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 25 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые находки каменных орудий на памятниках позднего бронзового века степной зоны Молдовы
Агульников Сергей1, Мистряну Еужениу2
1 Centrul de Arheologie al Institutului PAtrimoniului Cultural,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Revista Arheologică
Nr. 1-2(10) / 2014 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 1 July, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

O nouă aşezare a culturii Gumelniţa de la Chioselia Mare, raionul Cahul, Republica Moldova
Mistreanu Eugeniu
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 13 March, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Recenzie. Lidia Dascălu, Bronzul mijlociu şi târziu în câmpia Moldovei
Mistreanu Eugeniu
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 11 March, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8