IBN
Închide
Chiperi Grigore Andrei
Cuvinte-cheie (53): optzecism (2), postmodernism (2), nesting (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

„Pasărea din noi” de Victor Dumbrăveanu: între ficţiune şi document epistolar
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din C. spre Ch
Chiperi Grigore12
1 Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova,
2 Uniunea Scriitorilor din România
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul lui Naghib Mahfuz – între universal și particular
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Relaţia dintre motto şi opera literară
Cojocari Victoria, Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile sintactice ale pronumelor relative
Ureche Gabriela, Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Modele intertextuale în poezia română (cu aspecte didactice)
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Artele poetice în poezia lui Andrei Ţurcanu
Chiperi Grigore
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Alexandru Burlacu şi critica varfurilor literaturii din Basarabia
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Vasile Romanciuc între spiritul modern şi angajarea tradiţiei
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Mihai Cimpoi şi generaţia poetică optzecistă
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

De la eul arhetipal la pletora de euri
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre periferia şi eterogenitate poeticii optzeciste
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Metaliteratură
Nr. 1-2(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realism şi potenţialitate realistă în proza lui Vladimir Beşleagă
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Metaliteratură
Nr. 3-4(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Generaţie, optzecism, postmodernism, textualism
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Metaliteratură
Nr. 1-4(24) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optzecismul poetic basarabean: Primele manifestări
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Philologia
Nr. 5-6(252) / 2010 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursele optzecismului basarabean
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziţie poetică în Basarabia la sfârşitul anilor ‘80
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Intertext
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

„O parolă pentru un naufragiat”
Chiperi Grigore
Limba Română
Nr. 11-12(138) / 2006 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18