IBN
Închide
Daniliuc Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Abordări terminologice în psihologia afectivităţii
Daniliuc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(13) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Funcţionalitatea mecanismelor de coping la nivel comportamental
Daniliuc Natalia, Fornea Iuliana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Importanţa studierii sociologiei medicale pentru viitorii medici
Fornea Iuliana, Daniliuc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Particularităţi de vârstă şi de gen ale perceperii şi evaluării de către adolescenţi a tipurilor de atitudini parentale
Daniliuc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 24 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale motivaţiei de învăţare la studenţii anilor I-IV ai USMF „Nicolae Testemiţanu”
Cerniţanu Mariana, Daniliuc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Dezvoltarea afectivităţii în ontogeneză şi formarea la copii a atitudinilor faţă de părinţi
Daniliuc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 21 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6