IBN
Închide
Chistruga Boris
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Tendințe actuale în economia mondială în contextul asigurării securității economice externe
Chistruga Boris , Chirtoagă Roman
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

A new paradigm of intergenerational collaboration
Micuşa Dumitru1 , Todoroi Dumitru2 , Baranescu Rodica2 , Bucur Vasile2 , Chicu E2 , Chistruga Boris2 , Coban Marina2 , Matei Constantin2 , Mihalcea Radu2 , Şişcan Nadejda2 , Ţurcanu Viorel2 , Ghinculov Silvia2 , Pîşchina Tatiana2 , Filip Nolea2
1 Free International University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Export-oriented economy - a new model of development for the Republic of Moldova   
Colibaverdi Corina , Chistruga Boris
Academia de Studii Economice din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 1 / 2016 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unificarea monetară şi impactul asupra  economiei. rezultate  ale implementării monedei euro  
Stan Vasile , Chistruga Boris
Academia de Studii Economice din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 1 / 2016 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Corporaţiile transnaţionale: tendinţe noi în procesul de fuziuni şi achiziţii
Chistruga Boris
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele crizei financiare asupra sistemului sănătăţii şi impactul asupra forţei de muncă. Cazul Greciei
Chistruga Boris , Stan Vasile-Valentin
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa intensităţii energetice a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană
Chistruga Boris , Simonov Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene
Belostecinic Grigore1 , Chistruga Boris1 , Iliadi Gheorghe2 , Guţu Corneliu1 , Movilă Irina3 , Baltag Grigore4
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
4 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-48. Vizualizări-1026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Monografia ”Eficientizarea comerţului exterior al Republicii Moldova”. –Chişinău
Ţâu Nicolae1 , Chistruga Boris2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Monografia „Rolul corporaţiilor transnaţionale in procesele de integrare economică”.
Chistruga Boris
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Regiunea Caspică - între interese economice şi strategice
Roşca Petru , Chistruga Boris , Roşca Leonid , Stati Gabriel
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11