IBN
Închide

25Publicaţii

84Descărcări

5819Vizualizări

Gaşin Petru Alexei
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 3

Growth and characterization of Eu doped GaSe single crystals by X-ray diffraction and raman spectroscopy
Untila Dumitru12, Evtodiev Igor21, Caraman Iuliana3, Kantser Valeriu12, Spalatu Nicolae4, Dmitroglo Liliana2, Evtodiev Silvia2, Spoială Dorin2, Rotaru Irina2, Gaşin Petru2
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
2 Moldova State University,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Tallinn University of Technology
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietati optice ale compozitului Ga2O3-Ga2S3
Evtodiev Igor12, Caraman Iuliana3, Canţer Valeriu21, Evtodiev Silvia14, Gaşin Petru1, Sprînceanu Veaceslav1, Dmitroglo Liliana1, Zasaviţchi Efim2, Untila Dumitru12, Caraman Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural and optical properties of composites containing AIIBVI and  AIIBVI semiconductors
Evtodiev Igor12, Untila Dumitru21, Evtodiev Silvia1, Caraman Iuliana3, Gaşin Petru1, Dmitroglo Liliana1, Rotaru Irina1, Kantser Valeriu12
1 Moldova State University,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Celule fotovoltaice cu homojoncţiune din inp: rezultate şi comparări
Botnariuc Vasile, Gaşin Petru, Gorceac Leonid, Cinic Boris, Coval Andrei, Raevschi Simion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoelectrical parameters of ncds-pcdte thin film solar cells with CDO buffer layer
Gaşin Petru, Gagara Ludmila, Chetruş Petru, Inculeţ Ion, Fiodorov Vladimir, Quassem-Amjad Al.
Moldova State University
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(15) / 2016 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 4 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water as a nanostructured material
Sergentu Vladimir1, Prilepov Vladimir2, Zalamai Victor1, Gaşin Petru2
1 Insitute of Applied Physics,
2 Moldova State University
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(15) / 2016 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 26 January, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Celule fotovoltaice cu heterojoncţiunea nCdS-pInP
Botnariuc Vasile, Gaşin Petru, Gorceac Leonid, Inculeţ Ion, Cinic Boris, Coval Andrei, Raevschi Simion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystalline structure and photoluminescence of GaSe-CdSe nanocomposite
Dmitroglo Liliana1, Evtodiev Igor12, Caraman Iuliana3, Kantser Valeriu12, Untila Dumitru21, Stamate Marius3, Gaşin Petru1
1 Moldova State University,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 25 March, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electrical and photoelectrical properties OF CdS/Cd1-xMnxTe heterojunctions
Gaşin Petru, Nicorici Valentina, Cuznețova Snejana, Chetruş Petru, Suman Victor
Moldova State University
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influienţa tratării termice în azot sau în vid asupra proprietăţilor straturilor de GaN crescute pe Si(111) prin metoda HVPE
Botnariuc Vasile, Cinic Boris, Coval Andrei, Gaşin Petru, Gorceac Leonid, Raevschi Simion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(87) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 March, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Исследование нанокомпозитных структур на основе ванадия и его оксидов
Прилепов Владимир1, Гашин Петру1, Прилепов Игорь1, Попеску Михай2, Споялэ Дорин1, Chiriţa Arcadii1, Goriaceva N.1, Заламай Виктор1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 National Institute of Materials Physics Bucharest-Magurele
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(72) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Технология получения нанокомпозитных структур на основе ванадия и его окислов групповыми методами обработки
Прилепов Владимир, Гашин Петру, Заламай Виктор, Chiriţa Arcadii
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(69) / 2013 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Люминесцентные характеристики тонких плёнок оксида цинка, полученных методом электрофореза
Гоглидзе Татьяна, Dementiev Igor, Задорожний Александр, Коваль А.В., Petrenko Piotr, Гашин Петру
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Химический метод получения наноразмерного полупроводникового соединения CdS в полимерной матрице
Гоглидзе Татьяна1, Guţul Tatiana2, Dementiev Igor1, Zadorojnîi Alexandru1, Covali Andrei1, Гашин Петру1, Tarabukin Alexandr2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Investigation of Cd1-xMnxTe crystals annealed in a Cd melt
Gaşin Petru, Chetruş Petru, Nicorici Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 2(10) / 2011 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 23 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leonid Gorceac la 70 de ani
Gaşin Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(47) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 5 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thin layer photovoltaic modules based on CdS-CdTe heterojunctions
Fedorov Vladimir, Gaşin Petru, Gagara Ludmila, Chetruş Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1(10) / 2011 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Current flow mechanism in ZnSe-ZnO-Pd structures
Scurtu Roman1, Gaşin Petru2, Chetruş Petru2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Materiale şi Dispozitive Semiconductoare“
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(32) / 2010 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi materiale semiconductoare şi structuri pentru conversiunea fotovoltaică a energiei solare
Aruşanov Ernest1, Culiuc Leonid1, Gaşin Petru2, Simaşchevici Alexei12, Şerban Dormidont21
1 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Увеличение кратности фотоответа в структурах аморфные пленки As4Se3S3 – мелкодисперсный слой на основе ванадия и его окислов
Прилепов Владимир, Гашин Петру, Chiriţa O, Коршак Олег, Споялэ Дорин, Наседкина Надежда
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25