IBN
Închide
Ciobanu Anatol
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Irina Condrea – om al Cetății
Ciobanu Anatol
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Academicianul Silviu Berejan ca sociolingvist
Ciobanu Anatol
Universitatea de Stat din Moldova
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O bibliotecară de excepţie şi o doamnă onorabilă: Eena Pjoga la 70 de ani
Ciobanu Anatol
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioScientia
Nr. 7-8 / 2012 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica glotică a ţarismului rus în Basarabia
Ciobanu Anatol
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privire retrospectivă asupra destinului limbii române (Basarabia şi Bucovina, sec. XIX)
Ciobanu Anatol
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Limba Română
Nr. 11-12(209) / 2012 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia glotică după 15 ani de independenţă
Ciobanu Anatol
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(26) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Profesorul Ruben Budagov – o celebritate lingvistică (5 septembrie 1910-18 iulie 2001)
Ciobanu Anatol
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Adresabilitatea la medicul stomatolog a elevilor şcolilor profesionale din Republica Modova
Zepca Victor1, Iziumov Nina2, Ciobanu Anatol2, Baroncea Angela
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Medicina stomatologică
Nr. 2(11) / 2009 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind locul semanticii în sintaxă
Ciobanu Anatol
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metronidazolului în tratamentul alveolitelor
Ciobanu Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 2(11) / 2009 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 4

împă timit cercetător al limbii şi culturii române
Ciobanu Anatol
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 11-12(161-162) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 24 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A căzut o stea din cer...
Ciobanu Anatol
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(20) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Dumitru Irimia – înainte-mergătorul
Ciobanu Anatol
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(151-152) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 15 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-a stins din viaţă ilustrul om de ştiinţă , basarabeanul Valeriu RUSU
Cimpoi Mihai1, Vieru Grigore1, Codru Anatol1, Dabija Nicolae1, Ciobanu Anatol2, Bantoş Ana3, Condrea Iraida2, Bantoş Alexandru4, Mătcaş Nicolae1, Hadârcă Ion1, Filip Iulian1, Romanciuc Vasile1, Matei Valeriu1, Strâmbeanu Andrei1, Rusu Nicolae1, Zbârciog Vlad1
1 Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Filologie al AŞM,
4 Casa Limbii Române, Chişinău
Limba Română
Nr. 11-12(161-162) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 24 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Acad. Silviu Berejan – Mereu primul printre primisavanţi filologi din Republica Moldova
Ciobanu Anatol
Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Politici Educaţionale în Învăţămîntul Superior“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Anul 2001 - Anul Europian al Limbelor
Ciobanu Anatol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(7) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16